16 tra 2020
Nekretnine, Krediti, Analize

Nakon dugog razmišljanja napokon ste se odvažili riješiti stambeno pitanje, bilo da kupujete stan ili gradite kuću. Stambeni kredit je prava prilika za Vas. 

 

Koja im je namjena?

Stambeni krediti su dugoročni krediti koji spadaju u skupinu namjenskih kredita. Oni imaju striktnu namjenu kao što je kupnja, izgradnja, adaptacija, opremanje kuće, stana, zemljišta itd. Kod stambenih kredita gotovina se isplaćuje prodavatelju nekretnine temeljem ugovora o kupoprodaji koji je ovjeren kod javnog bilježnika, a ne na račun klijenta kao kod gotovinskih kredita. Pošto se gotovina isplaćuje prodavatelju nekretnine, nije moguće stambenim kreditom zatvarati druga zaduženja koja imate već ih je potrebno svesti na minimum. 

Koliko se čeka na odobrenje?

Da bi podigli stambeni kredit za početak morate znati koju bi nekretninu kupili. Kada se odlučite za nekretninu potrebno je provjeriti da li nekretnina ima građevinsku ili uporabnu dozvolu, ako nije potrebna onda treba dostaviti potvrdu da ista nije potrebna. Zatim sklapanje predugovora ili ugovora o kupoprodaji nekretnine, naravno ako je svrha kupnja nekretnine. Osim prikupljanja redovne dokumentacije za namjenski kredit, potrebno nam je još i izvadak iz zemljišnih knjiga koji ne smije biti stariji od petnaestak dana. Sam postupak obrade stambenog kredita traje nekoliko tjedana (15 do 30 dana).. 

Kako se utvrđuje kreditna sposobnost?

Banka traži određenu dokumentaciju da bi utvrdila Vašu kreditnu sposobnost. Dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje kreditne sposobnosti je: kopija osobne iskaznice, tri zadnje platne liste, potvrda poslodavca koju ovjerava poslodavac, zahtjev za kredit te promet po Vašem tekućem računu. Ako ste umirovljenik, pomorac, obrtnik, zaposlenik u inozemstvu, zaposlenik u stranom veleposlanstvu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili pak Vaše trgovačko društvo u kojem radite ima manje od desetak zaposlenih itd. banka traži dodatnu ili drugačiju dokumentaciju kako bi utvrdila Vašu kreditnu sposobnost. Svakom klijentu se pristupa individualno, sukladno aktima Banke. 

Ako banka ne može procijeniti kreditnu sposobnost na temelju dostavljene dokumentacije, može zatražiti dodatnu dokumentaciju od klijenta, te također zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev.

Koje vrste postoje?

Prema valuti odobrenja, stambeni kredit u Hrvatskoj mogu se podići u kunama ili  uz valutnu klauzulu u eurima. Ova vrsta kredita je dugoročna te su rokovi dospijeća od jedne do trideset godina. Kamatne stope za stambene kredite kreću se od 2,91% godišnje do 5,00% godišnje, ovisno o valuti kredita, roku otplate kredita, ponude banke i o tome da li želite biti klijent banke u kojoj dižete stambeni kredit ili ne. Možete birati između promjenjive, kombinirane i fiksne kamatne stope. Ako se odlučite podići kredit u eurima, morate imati na umu da bi tečaj eura mogao se mijenjati, npr. rasti pa sukladno tome raste i Vaš mjesečni anuitet. 

Iznos stambenog kredita koji možete podići može iznosit i do 300.000,00 EUR, ali on uvelike ovisi o samoj procjeni nekretnine. Što znači da vrijednost Vaše nekretnine najčešće mora biti veća od samog kredita koji podižete. 

Koje instrumente osiguranja banka traži?

Obavezni instrumenti osiguranja za ovakvu vrstu kredita su: hipoteka na nekretninu u korist banke, izjava o suglasnosti za zapljenu primanja, polica osiguranja vinkulirana u korist Banke te zadužnica za sve sudionike u kreditu. Naravno sve zavisi o samom bonitetu klijenta, banka može zatražiti i dodatna osiguranja kao što je npr. polica životnog osiguranja. U većini slučajeva banka ne uzima naknadu za obradu kredita. 

Nije s gorega napomenuti da ako imate nekretninu u drugoj državi članice ili u trećoj zemlji, banka to ne prihvaća kao instrument osiguranja. 

Kakva je otplata stambenih kredita?

Otplata kredita kao i kod gotovinskih kredita može biti dogovorena u mjesečnim ratama, anuitetima i obrocima.

Kod stambenih kredita je zgodno da možete u bilo kojem trenutku otplate kredita zatražiti prijevremenu otplatu kredita (djelomično ili u cijelosti) u pisanom obliku, bez naplate naknade. 

Svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj te zadovoljava kreditnu sposobnost banke može podići stambeni kredit. 

Koja je ponuda banka?

Iz ponude stambenih kredita izdvajamo kredit od Zagrebačke banke APN to je stambeni kredit za mlade uz državnu subvenciju, kredit od OTP-a Posebna ponuda za pomorce, kredit od PBZ-a Stambeni kredit za građane europodručja, kredit od HPB-a Stambeni kredit bez hipoteke.

Stambeni kredit za mlade Zagrebačke banke 

APN subvencionirani  stambeni kredit za mlade uz državnu subvenciju je mjera Vlade Republike Hrvatske u svrhu olakšavanja stambenog zbrinjavanja kroz subvencioniranje dijela otplate stambenih kredita. Svi parovi koji žele podići ovakvu vrstu kredita ne smiju na sebi imati nekretninu, te u trenutku podnošenja zahtjeva ne smiju imati navršenih 45 godina. Bilo da želite kupiti stan ili kuću ili dovršiti, dograditi, rekonstruirati ili pak izgraditi novu nekretninu ovo je prava prilika za Vas. Stambeni kredit za mlade može se podići u kunama i eurima, minimalno na petnaest godina ili maksimalno na trideset godina. Za prvih deset godina kamatna stopa je fiksna u iznosu od 2,19%, a za drugi deset godina kamatna stopa je promjenjiva. Maksimalan iznos do kojega će Vas država subvencionirati je 100.000,00 EUR, a preko tog iznosa po istim uvjetima kao za subvencionirane kredite, što znači financiranje je uz istu kamatnu stopu. Dokumentacija koja je potreba za ovakvu vrstu kredita je malo opsežnija. Zagrebačka banka ne naplaćuje procjenu nekretnine, ako se ona odrađuje kod Zane-a. Osim police osiguranja Zaba će kao instrument osiguranja uzeti: hipoteku na nekretninu u korist banke, izjava o suglasnosti za zapljenu primanja te zadužnica za sve sudionike u kreditu. Način otplate kredita može biti dogovoren u mjesečnim anuitetima ili ratama i nemaju naknadu za obradu kredita. Također imate pravo na prijevremenu otplatu kredita. 

Stambeni krediti OTP banke

OTP banka nam nudi posebnu ponudu stambeni kredit za pomorce i to čak u dolarima! Svi pomorci koji su kreditno sposobni (svakom klijentu se pristupa individualno, sukladno aktima Banke) i koja svoja mjesečna primanja primaju preko deviznog računa, mogu podići ovakvu vrstu kredita. Da bi digli stambeni kredit u dolarima, OTP banka zahtijeva da budete klijent njihove banke, drugim riječima status klijenta je obavezan. Nudi nam i prilagodbu, to jest imate rok od tri mjeseca da postanete klijent OTP banke. Kredit možete dići maksimalno na trideset godina uz promjenjivu kamatnu stopu od 3,69%. Posebnu ponudu stambenih kredita za pomorce možete dići za kupnju nekretnine pa se iznos kredita uplaćuje prodavatelju nekretnine ili možete dići za izgradnju, dovršavanje ili adaptaciju nekretnine u tom slučaju pola iznosa od kredita uplaćuje se prodavatelju, a drugi dio ide Vama na račun, ali morate banci predočiti troškovnik. U slučaju da imate stambeni kredit u drugoj banci, s ovim kreditom ga možete čak i zatvoriti! Instrumenti osiguranja su standardni kao i kod samih stambenih kredita, naravno Banka uvijek može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Nemaju naknadu obrade kreditnog zahtjeva te također nemaju trošak procjene nekretnine.

Stambeni krediti PBZ banke

Ako ste iz Austrije, Belgije, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske, Slovenije, Španjolske ili iz drugih država članica europodručja i želite kupiti kuću, stan, apartman itd. u Republici Hrvatskoj, od sada sve to možete u PBZ-u. Kredit mogu podići sve fizičke osobe koje ostvaruju redovna mjesečna primanja u eurima te imaju prebivalište i valutu euro u članici Europske unije, te naravno zadovoljavaju kreditnu sposobnost banke. Iznos maksimalnog kredita koji možete podići je 350.000,00 EUR-a kunske protuvrijednosti, sam iznos kredita uvelike ovisi o procjeni nekretnine i Vašoj ukupnoj izloženosti prema Banci. Kredit možete dići minimalno na pet godina, a maksimalno na trideset godina uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Kada bi ste se odlučili za ovakvu vrstu kredita morate imati minimalno trideset godina prilikom podnošenja zahtjeva, a po isteku kredita maksimalno možete imati šezdeset godina. Kredit možete plaćati u mjesečnim ratama ili anuitetima. Kod ovakve vrste kredita, kredit otplaćujete u kunama po srednjem tečaju HNB-a na taj dan uplate. 

Stambeni krediti HPB banke 

Stambeni kredit bez hipoteke je baš ono što Vama treba!

Krediti koji se podižu bez hipoteke su krediti s kojim se financira izgradnja, kupnja, uređenje ili nadogradnja Vaše nekretnine. U HPB-u možete ga podići u kunama ili uz valutnu klauzulu euro s rokom dospijeća do deset godina. Ako podižete kredit u kunama Vaša kamatna stopa će biti 4,90% , a za kredite u eurima je 4,50%. Kamatna stopa je nešto viša u kunama, međutim nemate straha od rasta tečaja eura. Banka će isto tako uzeti u obzir ako prebacite primanja kod njih te će Vam ponuditi povoljnije uvjete i kao klijent HPB-a sami možete utjecati na uvjete kredita. Iznos kredita može iznositi 220.000,00 HRK ili 30.000,00 EUR. Dokumentacija koja je potrebna za ovakvu vrstu kredita je klasična, međutim ako ste obrtnik, pomorac, umirovljenik, korisnik inozemne mirovine itd. banka će Vas tražiti dodatnu dokumentaciju kako bi utvrdila Vašu kreditnu sposobnost. Što se tiče instrumenta osiguranja, banka će Vam uzeti izjavu o suglasnosti za zapljenu primanja i zadužnicu koje trebaju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Banka uvijek može i zatražiti dodatna osiguranja, ako oni procijene da je to potrebno. Nemaju naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. 

Ostale banke

Naravno i ostale banke u Republici Hrvatskoj imaju posebne ponude za stambene kredite. Tako Raiffeisen banka ima u ponudi Flexi stambeni kredit, Erste banka nudi Stambeni EKO kredit itd. U svakom slučaju koristite portal moj-bankar.hr kako bi odabrali najpovoljniji stambeni kredit za Vas i izbjegli nepotrebna lutanja od banke do banke.

Što ne spada pod gotovinske kredite?

U razdoblju od 2010.-2018. godine bilo je jako popularno dizati stambene kredite preko RBA zadruga iz Austrije. Procjenjuje se da je nekoliko tisuća ljudi diglo kredite preko RBA zadruge, ali na kraju se ispostavilo da “povoljni” uvjeti koje su te zadruge nudile bas i nisu povoljni. Definitivno, post mortem, takvi krediti su spali pod kategoriju lihvarskih kredita te postoji mnogo slučajeva u kojima su obitelji ostale bez krova. Nemojte ponoviti istu grešku, i ne trazite stambene kredite izvan Hrvatskih banaka koje su pod ingerencijom HNB-a. 

U većini banka u Republici Hrvatskoj nude se stambeni krediti s rokom otplate od jedne do trideset godina s kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 2,91% godišnje do 5,00% godišnje, naravno sve zavisi od banke do banke. 

U svakom slučaju naša topla preporuka je da koristite kreditne kalkulatore za stambene kredite koje se nalaze na stranicama portala, kako bi se dodatno osigurali da vaša financijska situacija, može “izdržati” kredit. 

Izvor: moj-bankar.hr