21 velj 2023
Krediti

APN poziva sve kreditne institucije na području Republike Hrvatske koje mogu obavljati poslove kreditiranja na tržištu prema posebnim propisima da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom s kojom će sklopiti ugovor. obvezuju se odobravati kredite za subvencioniranje stambenih kredita te s tim u vezi poslovati pod uvjetima i na način propisan zakonom o subvencioniranju stambenih kredita, odnosno pod uvjetima povoljnijim za korisnika kredita odnosno Republiku Hrvatsku od uvjeta propisane zakonom”, stoji u srijedu u pozivu objavljenom na stranicama APN-a.

Banke ponude mogu dostaviti u sljedećih osam dana, a moraju dostaviti i kamatu koja, prema pozivu, ne može biti viša od 3,75 posto. efektivna kamatna stopa (EKS) godišnje za prvih pet godina otplate kredita.

Ponuda banaka mora sadržavati i izjavu da kamatna stopa nakon prvih pet godina otplate kredita ili duže u slučajevima predviđenim zakonom, a najmanje sljedeće dvije godine, "neće biti veća od 10 posto. EKS postavljen za prvih pet godina otplate kredita. Ponude se podnose najkasnije do 23. veljače 2023. do 15 sati, a njihovo javno otvaranje održat će se sljedeći dan, 24. veljače, u 10 sati u sjedištu APN-a.

U roku od osam dana od isteka roka za dostavu ponuda, APN će razmotriti ponude i sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji s kreditnim institucijama, stoga bi isti trebao biti objavljen na stranicama Ministarstva prostora, graditeljstva i državne imovine i APN-a tijekom ožujka. ove godine. 3. popis odabranih banaka.

Prema ranije objavljenom rasporedu novog kruga podnošenja zahtjeva za sufinanciranje, 8. ožujka u Narodnim novinama bit će objavljen oglas o subvencioniranju stambenih kredita i od tog trenutka građani će moći podnijeti zahtjeve za kredite banaka. Naposljetku, 20. ožujka određen je kao datum kada će se banke početi prijavljivati ​​za APN bespovratna sredstva u ime svojih klijenata.

Javni natječaj građana trajat će oko mjesec dana, odnosno dok se ne potroše državna sredstva, a procjenjuje se da će za ovu godinu biti potrebno izdvojiti oko 9,3 milijuna eura, što odgovara približno 5,8 tisuća eura. zahtjevi. Mjeru mogu koristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina, a nemaju stan ili kuću u vlasništvu te ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.

Krediti uz subvenciju odobravaju se za kupnju stana ili kuće ili za izgradnju kuće do najviše 1.500 eura po četvornom metru ili maksimalnog iznosa kredita do 100.000 eura, s rokom otplate ne kraćim od 15 godina. . Državna subvencija odobrava se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produljenja za dvije godine za svako živo ili posvojeno dijete tijekom trajanja subvencioniranja kredita.

Moguće je i produljenje subvencije za još godinu dana po djetetu za obitelji koje u trenutku podnošenja zahtjeva već imaju djecu, kao i u slučaju da podnositelj zahtjeva ili član obitelji ima invaliditet veći od 50%.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti područja u kojem se nekretnina nalazi, subvencija se kreće od 30-51% iznosa glavnice kredita. Od 2017. godine APN je dodijelio već sedam ugovora za pomoć u stambenom zbrinjavanju, čime je do sada odobreno gotovo 27.700 potpora.

Također, Zakonom o stambenom subvencioniranju kredita propisan je rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem APN može objaviti javne pozive za subvencioniranje, niti se zna hoće li biti dodatnih izmjena zakona niti će se program subvencioniranja nastaviti iu budućnosti.

Ukoliko želite saznati više o APN kreditima, posjetite i naš vodič kroz APN kredite.

 

Izvor: Moj Bankar, APN, T-portal