11 lis 2021
Osiguranje

Životno osiguranje postaje sve popularnija opcija za građane u posljednjih nekoliko godina. Još prije dva desetljeća, imati policu životnog osiguranja je bio dodatni način financiranja građana u starijoj životnoj dobi, a posljednjih godina i u Republici Hrvatskoj osiguranici  slijede  taj trend.

Životno osiguranje kao dodatnu garanciju ugodne starosti ili osiguranja financijske naknade obitelji u slučaju smrti ili nesreće osiguranika, nudi sve više banaka i osiguravajućih društava uz povoljne uvjete financiranja. Otkako se svijet suočava s korona krizom,sukladno s tim raste i interes za ugovaranje police životnog osiguranja. Potencijalni korisnici se žele osigurati i imati što mirniju i sigurniju budućnost u vrijeme ogromne nesigurnosti.

Zašto životno osiguranje

Životno osiguranje je najbolji način na koji možete uložiti u sebe i svoju budućnost. Svaki korisnik osiguranja ima svoje razloge zašto se odlučio upravo za tu vrstu štednje. Razlozi mogu biti:

  • Putovanje
  • Životna štednja
  • Dodatna mirovina
  • Osiguranje obitelji u slučaju smrti korisnika
  • Osiguranje od ozljeda
  • Osiguranje u slučaju nesposobnosti za rad

U Republici Hrvatskoj postoji čitav niz osiguravajućih kuća i banaka koji nude ovakvu vrstu osiguranja uz vrlo povoljne povrate na uložena sredstva. Važno je naglasiti da se sredstva mogu koristiti već nakon 2-3 godine od dana otvaranja police, ali nije preporučljivo jer se tada gubi dio uloženog novca.

Vi sami birate na koliko godina želite ostvariti policu životnog osiguranja. Većina osiguranika se odlučuje za razdoblje od 5 do 30 godina, ovisno o dobi, osobnim željama te financijskim mogućnostima. Za odabir najbolje police životnog osiguranja preporučamo vam da se obratite stručnjacima sa portala moj-bankar.hr

Vlada Republike Hrvatske je u posljednjih nekoliko godina ponudila i dodatne poticaje za građane koji se odluče na policu životnog osiguranja u određenim bankama u iznosu do 1,800.00 kn koji se pridodaje ukupnom iznosu štednje svake godine ako ostvarite policu životnog osiguranja u razdoblju trajanja poticajnih mjera.

Kamate na policu životnog osiguranja

Do prije nekoliko godina, osiguranik koji je odlučio otvoriti policu životnog osiguranja u nekoj od osiguravajućih kuća, plača je visoke kamate na policu. Rastom potražnje za policama životnog osiguranja, osiguravajuće kuće su odlučile smanjiti kamate na policu.

Uzmimo za primjer muškarca u dobi od 45 godina koji se odlučio  na ugovaranje police životnog osiguranja na rok od 10 godina,početkom 2017 godine, dok su kamatne stope na policu bila visoke. Rata mu je 65 Eura mjesečno, i na kraju 10 godišnjeg razdoblje i isteka police životnog osiguranja dobiva iznos od 7216 eura. Kad bi taj isti muškarac odabrao policu životnog osiguranja u istom iznosu i pod istim uvjetima, kamatna stopa na policu životnog osiguranja bi zanosila 1% umjesto dotadašnjih 1,75%,

Uz policu životnog osiguranja, banke i osiguravajuće kuće nude i dodatne opcije pokrića kao što su osiguranje od nezgode, privremene nesposobnosti za rad i u  slučaju težih oboljenja kao što je naprimjer karcinom ili neke druge bolesti koje privremeno ili trajno osposobljavanju osiguranika za rad.

Što je kapitalizacija police životnog osiguranja

Kapitalizacija životnog osiguranja jednostavno rečeno znači stavljanje police životnog osiguranja u stanje mirovanja, ili jednostavnije rečeno ,stopiranje redovnih uplata police životnog osiguranja. Razlozi za takvu odluku mogu biti različiti. Neki klijenti se odlučuju za taj potez jer su se našli u financijskoj krizi radi promijenjenih životnih okolnosti i nemaju uvjete za nastavak plaćanja premije. .

U tom slučaju,klijent bira zamrznuti policu životnog osiguranja. U tom slučaju obveza plaćanja premije više ne postoji, ali novcem nije moguće raspolagati prije isteka ugovorenog roka police životnog osiguranja.

Dolaskom korona krize i sve veče nezaposlenosti, mnogi osiguranici se odlučuju za raskid police životnog osiguranja što je najgora opcija i u konačnici najmanje isplativa od svih mogućnosti koje polica životnog osiguranja pruža.

Uvjeti za kapitalizaciju police životnog osiguranja

Ipak, da bi ste stekli pravo na kapitalizaciju police životnog osiguranja, moraju biti zadovoljeni neki osnovni uvjeti koji će omogućiti osiguraniku da kapitalizira svoju policu životnog osiguranja. Glavni i osnovni uvjet jest da je polica životnog osiguranja aktivna najmanje 3 godine i da osiguranik redovno pokriva mjesečne troškove police do dana zahtjeva za kapitalizaciju police životnog osiguranja.

Kapitalizaciju police životnog osiguranja nemoguće je zatražiti u slučajevima gdje osiguranik nije redovno plaćao troškove police,bilo to mjesečno, kvartalno ili godišnje, ovisno o dogovorenim uvjetima pri sklapanju ugovora o polici životnog osiguranja.

Zajam na temelju police životnog osiguranja

Uz opciju kapitalizacije police životnog osiguranja, klijent može zatražiti zajam na temelju police životnog osiguranja ako zadovoljava nekoliko osnovnih uvjeta a to su:

  • Da je polica životnog osiguranja aktivna
  • Da polica ima otkupnu vrijednost tj da je aktivna minimalno 2 godine
  • Da polica glasi na ime osobe koja potražuje zajam

Što u slučaju raskida police životnog osiguranja

Raskid ugovorene police životnog osiguranja je najgore moguće rješenje vaših financijskih poteškoća uzrokovanih korona krizom. U tom slučaju isplaćuje vam se otkupna vrijednost police umanjena za troškove sklapanja ugovora, ugovorne rizike i ostale troškove ugovaranja police životnog osiguranja. Ako raskidate policu životnog osiguranja na polovici ugovorne obveze, u najboljem slučaju će te ostvariti samo nominalni iznos bez kamata na štednju.

Izvor: Moj Bankar