23.listopada.2018

Financijsko opismenjavanje potrošača

Ministarstvo financija, koordinator aktivnosti na području financijske pismenosti potrošača, iniciralo je sklapanje Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj.

Čitajte dalje »