09 lip 2023
Financijske institucije

Profitabilnost se povećala u odnosu na kraj 2022. godine, pri čemu je prinos na imovinu (ROA) porastao s 1% na 1,6%, a prinos na kapital (ROE) porastao s 8,2% na 14%, prema priopćenju HNB-a.

U usporedbi s dobiti banaka u prvom tromjesečju prošle godine od 1,57 milijardi kuna, bilježi se godišnji rast od oko 700 milijuna kuna ili 93 milijuna eura, odnosno povećanje od oko 45%. To se poklapa s izjavom guvernera HNB-a Borisa Vujčića da dobit banaka nikada nije bila veća i da će se nastaviti povećavati u budućim godinama.

Više kamatne stope povećati će dobit banaka

Banke profitiraju od rasta kamatnih stopa na više načina. S jedne strane, povećavaju kamate korisnicima kredita, dok s druge strane polako povećavaju kamate na štednju, što povećava neto kamatnu dobit i profitnu maržu. Osim toga, same banke ostvaruju visoke prinose na viškove likvidnosti koje drže na računima kod HNB-a (kamate od 3,25%, koje će uskoro dodatno porasti). Samo u prvom kvartalu ove godine, HNB je bancama isplatio 85,6 milijuna eura kamata za depozite kod njih, a procjenjuje se da će ove godine ostvariti oko 350 milijuna eura kamata od središnje banke na temelju takvih depozita. Bez sumnje, tijekom ostatka godine očekuje se ubrzanje rasta profita.

Visoka kapitaliziranost banaka

HNB također navodi da je ukupna imovina kreditnih institucija smanjena za 5,2% u prvom tromjesečju u odnosu na kraj 2022. godine i iznosila je 72 milijarde eura. Iako su se ukupni krediti smanjili, zajedno s neprihodujućim kreditima (NPL) porastao je udio NPL-ova s 3% na kraju 2022. na 3,2% na kraju prvog tromjesečja 2023. HNB također ističe da su ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava na visokoj razini, pri čemu je stopa ukupnog kapitala bankovnog sustava iznosila 23,6%. Sve kreditne institucije imaju stopu ukupnog kapitala veću od minimalnih propisanih 8%. Likvidnost sustava kreditnih institucija također je vrlo visoka. HNB je nedavno objavio statistiku o rastu kamatnih stopa za travanj. Podaci potvrđuju prethodno utvrđene trendove.

Aktivne kamatne stope rastu

"Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima većinom pokazuju trend rasta od druge polovice 2022.", navodi HNB. Izuzetak su krediti na temelju prekoračenja po transakcijskim računima i krediti odobreni putem kreditnih kartica, kod kojih se bilježi višegodišnji trend smanjenja prosječnih kamatnih stopa.

U travnju 2023., najviša prosječna kamatna stopa za kućanstva odobrena je za nenamjenske i ostale eurske kredite, iznosila je 5,47%, što je najviša razina od siječnja 2019. Najniža prosječna kamatna stopa u travnju 2023. bila je 2,99%, odnosi se na eurske stambene kredite i također bilježi trend rasta od druge polovice 2022. Za kredite na temelju prekoračenja po transakcijskim računima, prosječna kamatna stopa u travnju 2023. iznosila je 5,30%, dok je za kredite po kreditnim karticama bila 4,72%, navodi HNB. Kamate na kredite građanima rastu. Također se bilježi trend rasta prosječnih kamatnih stopa kod glavnih kategorija kredita odobrenih poduzećima u travnju 2023., kako za kratkoročne tako i za dugoročne kredite.

Prosječne kamatne stope na eurske kredite nefinancijskim poduzećima u travnju iznosile su 3,57% za kratkoročne kredite i 5,16% za dugoročne kredite. To predstavlja povećanje od 0,73 i 1,26 postotnih bodova u usporedbi sa siječnjem 2023., te rast od 2,47 i 3,17 postotna bodova u usporedbi s travnjem 2022. za kratkoročne i dugoročne kredite, izračunato je prema HNB-u. Što se tiče kamata na izvore sredstava koje kreditne institucije dobivaju od kućanstava (štednja), prosječna kamatna stopa na štedne depozite zadržala se na istoj razini kao u travnju prethodne godine, što iznosi 0,17%. Drugim riječima, kamate na kredite rastu, dok kamate na štedne depozite stagniraju. Međutim, HNB navodi da su "prosjeci kamatnih stopa na oročene eurske depozite nastavili značajno rasti u usporedbi s vrijednostima iz 2022.", te su u travnju 2023. iznosili 1,62% za kratkoročne i 0,50% za dugoročne depozite.

Sažetak

Ukratko, banke u Hrvatskoj ostvaruju povećanje dobiti u prvom tromjesečju 2023. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Pokazatelji profitabilnosti kao što su prinos na imovinu (ROA) i prinos na kapital (ROE) također su se povećali. Bankama pomaže rast kamatnih stopa jer zaračunavaju veće kamate korisnicima kredita, sporije povećavaju kamate na štednju i ostvaruju visoke prinose na viškove likvidnosti kod središnje banke. Ukupna imovina kreditnih institucija se smanjila, dok su NPL-ovi porasli. Kamatne stope na kredite kućanstvima i poduzećima uglavnom rastu, dok su kamatne stope na štedne depozite stabilne.

Izvor: Moj Bankar