17 ožu 2021
Makroekonomija, Financijske institucije

Poslovanje banaka u 2020. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 2,7 mlrd. kuna, što je za 53,1% manje od dobiti ostvarene u 2019.

Rast imovine za 7.3%

Prema nerevidiranim privremenim podacima za kraj 2020. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na 2019. za 31,4 mlrd. kuna (7,3%) i iznosila je 462,5 mlrd. kuna. Imovina je porasla kod većine kreditnih institucija, a najveći porast odnosio se na likvidnu imovinu (najviše na depozite kod Hrvatske narodne banke) i na dane kredite.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 9,1% bilo je veće od rasta neprihodujućih kredita koji su porasli za 8,2%, što je rezultiralo neznatnim smanjenjem vrijednosti relativnog pokazatelja kvalitete kredita, odnosno udjela neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima. Udio neprihodujućih kredita (NPL) na kraju 2020. iznosio je 5,4%, a na kraju 2019. iznosio je 5,5%. Neprihodujući krediti porasli su u portfelju kredita kućanstvima, u kojemu se udio NPL-ova povećao s 5,8% na 7,1%. Udio NPL-ova u sektoru nefinancijskih društava smanjio se s 13,7% na 12,5%, ponajprije pod utjecajem prodaje neprihodujućih potraživanja.

Smanjio se povrat na kapital

Kreditne institucije povećale su rezerviranja za očekivane gubitke koji reflektiraju potencijalno povećanje kreditnog rizika zbog pandemije. Sa smanjenjem dobiti smanjili su se i pokazatelji profitabilnosti, te se prinos na imovinu (ROA) smanjio s 1,4% na 0,6%, a prinos na kapital (ROE) smanjio se s 9,8% na 4,4%.

U skladu sa supervizorskim očekivanjima vezanima uz neizvjesnost koju je stvorila pandemija, kreditne institucije zadržale su dobit ostvarenu u 2019., čime je stvorena pretpostavka za dodatno osnaživanje kapitala i povećanje vrijednosti ključnih pokazatelja kapitaliziranosti. 

Visoka kapitaliziranost banaka od 24.9%

Sve kreditne institucije na kraju 2020. imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od 8%, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 24,9%.

Likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) nadalje je na visokoj razini te je na kraju prosinca 2020. godine LCR iznosio 181,9%. Sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve.

 

Izvor: HNB