29 stu 2021
Osiguranje

Kao što već znamo,dolaskom pandemje COVID 19, otkazana su mnoga putovanja. Neka zbog zatvaranja država i granica, zbog mjera, pa i loših vremenskih uvjeta. Otkazano putovanje nije čest slučaj ali se uvijek može dogoditi.

Uz putnu kartu, zasigurno ste već i rezervirali hotel u kojem će te boraviti za vrijeme posjeta destilaciji, i želite znati koja su vaša prava ako je putovanje otkazano ne vašom krivicom.

Zašto trebamo putno osiguranje

Mnogi ljudi smatraju da je putno osiguranje bespotrebni dodatni trošak te da se ne žele zamarati crnim prognozama na putovanju misleći da će proći sve u najboljem redu. To je istina u većini slučajeva ali što ako se putovanje otkaže? Postoji mnogo razloga zašto uložiti u putno osiguranje kao na primjer:

  • Putovanje košta. Ako nemate dodatno osiguranje protiv otkaza putovanja, samim tim gubite pravo na povrat djela novca koji bi vam bio osiguran u slučaju otkaza putovanja kao i povrat novca hotelskoga smještaja. Putno osiguranje nije skupio ali vas može skupi koštati ako ga nemate.
  • Putno osiguranje je jako povoljno. Dodatak na osiguranje bi bio samo jedan mali dio ukupnog troška vašeg putovanja. Za cijenu jednog ručka u restoranu, možete osigurati sebe i svoju obitelj u slučaju otkaza putovanja.
  • Putovanje je osobno zadovoljstvo. Ulaganjem u dodatno osiguranje od otkaza putovanja, možete mirno spavati znajući da ako se i dogodi da put bude otkazan vi imate pravo na povrat dijela uloženog novca.

putno osiguranje

U kojim slučajevima se može koristiti osiguranje od otkaza puta

U vremenu novog normalnog, otkazivanje putovanja je postala vrlo česta pojava. Ako imate osiguranje tim je situacija povoljnija za vas jer u slučaju otkaza putovanja dobivate povrat u iznosu od 90% troška putne karte. Ostalih 10% avio kompanije koriste da naplate uslugu otkaza putovanja i povrata novca. Imate pravo na povrat novca u slučajevima gdje je otkazano putovanje zbog:

  • Iznenadna bolest ili nesreća
  • Potvrđena COVID infekcija
  • Pogoršanje kronične bolesti
  • Smrt osiguranika ili užeg člana obitelji
  • Promjena datuma putovanja
  • Krađa dokumenata koja sprječava putovanje kao na primjer  putovnica ili osobna iskaznica.

Imate pravo na povrat dijela novca čak i kada putovanje nije otkazano krivnjom aviokompanije radi lošeg vremena ili kašnjenja. Ipak, ono što je bitno naglasiti jest da imate pravo na povrat samo ako imate osiguranje od otkaza putovanja. U protivnom, ako put bude otkazan iz bilo kojeg razloga, vi nemate nikakva prava na povrat. Ako ste uplatiti dodatno osiguranje od otkaza puta, tada vaš novac možete očekivati u roku 24 sata od predviđenog termina putovanja.

Kako prijaviti otkaz putovanja

Ako ste vi kao klijent ti koji želite otkazati putovanje radi promjenjnih životnih okolnisti, a ne aviokompanije bitno je obavijestiti osiguravajuću kuću ili kompaniju u kojoj ste uplatiti putno osiguranje u roku od 3 dana nakon saznanja a će put biti  otkazan. To možete učiniti telefonski li e-mailom. Važno je pri tom navesti sve bitne podatke da bi osiguravatelj mogao provjeriti vaše podatke u sustavu i da bi vam mogao vratiti novac u najkraćem mogučem roku. Svi podaci, uključujući kontakt te broj osiguranja nalaze se na potvrdi osiguranja što uvelike olakšava posao vama kao korisniku putnog osiguranja.

Koja su moja prava u skladu s pravom EU o zaštiti potršača

Stupanjem Republike Hrvatske u Europsku Uniju 2013 godine, potrošači i korisnici usluga su dobili i veća prava koja su u skladu sa EU odredbama. Ta prava se odnose i na putovanja i osiguranje od otkaza putovanja. U skladu sa pravima i obavezama EU, posebice od ožujka 2020 godine, kad je i službeno proglašena pandemija, avio kompanije i ostali pružatelji avio usluga moraju biti transparentni i na jasan način obavijestiti korinike usluga o njihovim pravima u slučaju otkaza putovanja. To se posebno odnosi na putovanja na odredišta na kojima su na snazi ograničenja putovanja.

Isto tako, u slučaju otkaza putovanja zbog pandemije COVID 19 ili nekog nepredviđenog događaja od strane kompanija, po EU pravilniku, korisnik nije obavezan platiti troškove putovanja te ima pravo na povrat novca ako je taj put već platio. Korisnik nema pravo tražiti naknadu za bilo kakve dodatne usluge, dok im komanijem mogu ponuditi i neku drugu vrstu povrata novca kao što je vaučer za buduće putovanje u slučajevima gdje je politika kompanije uređena na način da umjesto povrata nova, nude vaučer.

Trebam li prihvatiti vaučer kao alternativno rješenje

U mnogim situacijama, komanije nude vaučere za buduća putovanja ili opciju povrata 90% uloženog novca. Vi kao korisnik možete odabrati jednu od opcija, iako kompanije preferiraju opciju vaučera jer na taj način zadržavaju poslovanje kompanije i ne gube veliki novac. Vaučer je korisna opcija ako je putovanje otkazano zbog karantene ili zatvaranja vašeg odredišta. Vaučer možete bez dodatnih troškova iskoristiti u budućnosti za putovanje i hotelski smještaj pa ste i vi na dobitku kao krajnji korisnik . Možete zatražiti i povrat novca ali imajte na umu da su neke države članice donijele posebne odredbe o korištenju vaučera tokom pandemije korona virusa da bi sačuvale radna mjesta te umanjili gubitke aviokompanija s obzirom da živimo u vremenu gdje se ne može predvidjeti tok pandemije kao ni buduće karantene, što može predstavljati problem s obzirom da se putovanja rezerviraju mjesecima unaprijed.

U oba slučaja ,imajte na umu da se radi o iznimnoj situaciji koja se ne može predvidjeti i da se kompanije kao i vi bore za radna mjesta i opstanak. Postupajte u dobroj vjeri i pokušajte prihvatiti alternativna rjesešenja u obliku vaučera.

Izvor: Moj Bankar