18 sij 2022
Krediti

Ako ste korisnik kredita koji nije više u mogućnosti pokrivati svoje kreditne obveze a nemate jamca, imovinu ili druge alate naplate preko kojih banka može naplatiti dugovanja,jedina opcija koja vam je preostala  jest zastara kredita. Do zastare može doći u roku od 5 do 10 godina, ovisno o visini duga, koliki dio duga je već pokriven i o politici banke koja je izdavatelj kredita

Kada nastupa zastara

Kada ugovarate kredit, banka se tim ugovorom obavezuje da će vama kao korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos sredstava koji je definiran ugovorom o kreditu i smanjen za EKS. No međutim, ponekad se dogodi da korisnik kredita, bez da je imao namjeru, prije potpisivanja ugovora o kreditu, prestane biti u mogućnosti plaćati svoje kreditne obveze a nema imovine kojom bi banka naplatila svoja dugovanja.

 U slučaju da se banka ne uspije naplatit izravno od korisnika kredita, tada banka može u određenom vremenskom periodu koji je definiran ugovorom o kreditu, tužiti korisnika kredita i ovrhom naplatiti svoja potraživanja. U slučaju da banka to ne učini ili nije u mogućnosti to učiniti radi promenjenih okolnosti ,tada nastupa zastara kredita.

Apsolutna zastara kredita

Ako ste korisnik kredita, vjerojatno ste upoznati sa praksama koje banke koriste u slučaju neplaćanja rata ili neredovitog plaćanja, bili to vi, vaš prijatelj ili bliski član obitelji,sigurno ste čuli mnogo prića o tom što se dogodi u slučaju neredovitog plaćanja rata kredita. Svakom se može dogoditi, zbog promijenjenih životnih okolnosti kao što je otkaz ugovora o radu ili veliki neplanirani izdatak za liječenje ili neki drugi nepredviđeni događaj koji izravno utječe na mogućnost redovnog plaćanja rata kredita.

U tom slučaju, prvo što će banka učiniti da se naplati od dužnika jest da mu pošalje opomenu na kućnu adresu.

U slučaju da korisnik kredita ne plati svoja dugovanja i nakon opomene, tada banka podiže tužbu protiv dužnika u obliku ovrhe koja se u ime banke šalje na kučnu adresu korisnika kredita. U slučaju da dužnik i dalje ne plača svoja dugovanja , banka prosljeđuje svoj zahtjev FINI koja vrši blokadu računa te vrši prisilnu naplatu svojih potraživanja. U slučaju da banka ne poduzme niti jedan od navedenih koraka, tada dolazi do apsolutne zastare kredita i dužnik je u tom slučaju oslobođen svih davanja.

Kada se pozvati na apsolutnu zastaru kredita

Ako želite steči pravo na zastaru vašeg kredita, na zastaru se morate pozvati sami. U slučaju da vam banka šalje opomenu li ovrhu na neki zastarjeli dug, imate pravo na žalbu te mogućnost pozivanja na zastaru duga. Ono što je veoma bitno jest da nijedan sud ni službeno zakonodavno tijelo  ne prati rokove zastare pa u slučaju primitka zahtjeva za ovrhu ili opomenu, na to se sami morate  pozvati.

Ako ste zaprimili zahtjev za ovrhu od javnog bilježnika, tada u zakonskom roku koji je naveden u dokumentu, u većini slučajeva taj rok je dva tjedna, šaljete službeni dopis, preporučenom poštom na adresu koja ne navedena u dokumentu koji ste primili poštom u kojem dokazujete da je kredit za koji je poslan zahtjev u zastari i da niste obavezni plaćati dugovanja.

Apsolutna zastara kredita na temelju sudske odluke

Uz sve veće troškove života i sve manje plaće, danas više nego ikada je sve lakše upasti u začarani krug dugovanja. Neki nepredviđeni životni događaj ili veći trošak povećava mogućnost padanja u začarani krug dužništva. U tom slučaju, ono što vas može spasiti jest zastara. Rok zastare ovisi o vrsti duga, ali za kredite u većini slučajeva rok zastare je 10 godina. Nakon što je prošao rok od 10 godina i nakon što je nastupila apsolutna zastara, banke više ne mogu naplatit svoja dugovanja, čak i ako dug prema banci još postoji. Zastarom, vi kao dužnik ste oslobođeni daljnjih obveza plaćanja,

Iako je zakonski rok za apsolutnu zastaru kredita 10 godina, rok zastare se može razlikovati ovisno u vrsti potraživanja i nije isti za sve. Tako primjerice, najkraći rok u kojem može nastupiti zastara je jedna godina, a najduži 10 godina. Rok zastare od godine dana se većinom odnosi na redovna mjesečna potraživanja kao što su mjesečni računi za režije.

Učinak zastare

Nastupom zastare gasi se samo subjektivno pravo. Što bi značilo da iako dug još postoji, banka nema više pravo na potraživanje ili prisilnu naplatu dugovanja. U slučaju da banaka ipak zatraži naplatu, vi kao dužnik imate pravo na žalbu i pozivanje na zastaru. U tom slučaju banka gubi pravo bilo kakve naplate.

Ukoliko je banka prodala svoje potraživanje specijliziranimm agencijama, preporučamo da se informirate više o vašim pravima prilikom poziva agencije za naplatu potraživanja.

 

Izvor: Moj Bankar