06 svi 2016
Financijske institucije, Krediti

Mnogi od nas su se nekoliko puta susreli sa skraćenicom riječi HROK. Najčešće se ljudi s tim pojmom susreću pri realizaciji kredita u bankama. Većina ljudi ne zna što HROK predstavlja i za što je to potrebno banci pri realizaciji kredita. 

Prvenstveno da pojasnimo značenje skraćenice HROK a to je Hrvatski registar obveza po kreditima. Tvrku je 2004.godine osnovalo 20 hrvatski banaka radi boljeg uvida u obveze po kreditima građana. Nekoliko godina kasnije, točnije 2010.godine, su se HROK-u,  osim banaka i stambenih štedionica pridružile i kartičarske kuće, leasing društva i društva za potrošačko kreditiranje. Iste godine  HROK je proširio svoju ponudu proizvoda i kreditnim izvješćima za poslovne subjekte. Do danas sveukupno korisnika HROK-a ima 27 banaka, 5 stambenih štedionica, 2 kartičarske kuće, 10 leasing društva i 3 ostale financijske institucije.

Potrošač može svoje kreditno izvješće zatražiti na osobni zahtjev koje plaća iz vlastitih sredstava, te pri realizaciji kredita u banci. Pri realizaciji kreditnog zahtjeva banka zatraži kreditno izvješće za klijenta i ono je za klijenta, u tom slučaju,  besplatno.  Ukoliko potrošač zatraži uvid u HROK na vlastiti zahtjev u  HROK-ovu uredu za klijente, platiti će isti 100 kn( pdv uračunat u cijenu). Ukoliko klijent zatraži HROK na vlastiti zahtjev u nekoj od banka korisnica HROK-a, platiti će izvješće od 40.00-70.00 kn,  ovisno o načinu dostave.

Moj-bankar.hr također omogućava svojim klijentima uvid u HROK i tako se olakšava odabir banke za realizaciju kredita i ono se naplaćuje 75.00 kn.

U kreditnom izvješću su prikazani svi podaci o novčanim obavezama svakog potrošača, bez obzira da li obveze pravovremeno otplaćivane ili sa eventualnim kašnjenjem. Banke na temelju HROK izvješća procjenjuju rizik plasmana novog kredita i izračunavaju kreditnu sposobnost klijenta.

Klijenti koji nisu podmirivali svoje obveze na vrijeme, uvidom u HROK izješće, postaju  rizičniji za buduće plasmane. U tom slučaju, klijenti nisu u mogućnosti birati banku i uvijete pod kojima će realizirati kredit, već su primorani podići kredit u bankama koje toleriraju neurednosti i koje su spremne kreditirati  rizičnijeg klijenta.

Na kraju svakog mjeseca u HROK-ovu bazu podataka ulaze sve informacije korisnika o zaduženjima fizičkih i pravnih osoba o kreditima, kreditnim karticama,prekoračenja po tekućem računu, leasingu, te obveze kao sudužnik ili jamac. Od 2011.  godine nije moguće realizirati kredit bez uvida u HROK.

Podaci o blokadama računa nisu predmet dostave u HROK što znači da u HROK-u nije vidljivo ako klijent ima blokiran račun na FINI. Razlog tome je što HROK sadrži samo podatke financijskih institucija.

Kreditno izvješće za drugu osobu moguće je zatražiti isključivo uz punomoć te osobe i ono mora biti ovjereno kod javnog bilježnika.

Podaci o novčanim obvezama se prikazuju tijekom cijelog razdoblja otplate i ostaju vidljivi sljedeće četiri godine, te se  nakon toga trajno brišu.

Ako klijent odbije zahtjev korisnika Registra i ne ustupi suglasnost za sačinjavanje  kreditnog izvješća, korisnik Registra, odnosno banka,  neće moći zatražiti izradu kreditnog izvješća klijenta.

Klijent može zabraniti da se pojedini podaci o njemu objavljuju u Registru prilikom izrade izvješća i kreditno izvješće će sadržavati obavijest o provedenoj zabrani.

Uvid u HROK je na kraju krajeva vrlo bitan i neizostavan čimbenik pri odobrenju kredita jer mnogo toga ovisi o našoj ocijeni u HROKu i o načinu na koji smo podmirivali svoja zaduženja.

Ukoliko imate još pitanja kreditni savjetnici portala www.moj-bankar.hr rado će Vam odgovoriti na njih.

Izvor: Moj Bankar