ZABA > Umirovljenički > Umirovljenički kredit

BankaZABA
ProizvodUmirovljenički kredit
Opis proizvoda / namjenaUmirovljenički gotovinski kredit
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Status klijentaKlijent Banke je osoba koja prima redovita primanja na tekući račun u Zagrebačkoj banci
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaHRK
Valutna klauzulaNe
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa6,95 % (NRS2 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke7,30 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita1.000,00 HRK
Maksimalni iznos kredita25.000,00 HRK
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period24
Načini otplate (rate, anuiteti)Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima. Dospijeće anuiteta je 1. dan u mjesecu, a datum plaćanja kredita može se odabrati u razdoblju od 1. do 15. u mjesecu; Anuiteti se plaćaju u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja; Ako je izvršena uplata nedostatna za podmirenje dospjelog duga, njome se prvo podmiruju troškovi, kamata pa potom glavnica.
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Maks. starost korisnika kreditaKorisnik kredita ne smije biti stariji od 84 godine u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta godina
Instrumenti osiguranjaZadužnica; Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit; Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita; Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti; Rješenje o mirovini; Izvadak o mirovini; Obavijest o mirovini koju izdaje banka
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu