Podravska banka > Umirovljenički > Gotovinski kredit za umirovljenike

BankaPodravska banka
ProizvodGotovinski kredit za umirovljenike
Opis proizvoda / namjenaGotovinski kredit za umirovljenike
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Status klijentaKredit je namijenjen umirovljenicima koji primaju mirovinu na tekući račun u Banci ili primaju mirovinu na tekući račun u Banci i korisnici su paketa usluga tekućeg računa, koji su državljani Republike Hrvatske
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa5,65 % (NRS3 + )
Vrsta kamateFiksna ( mjeseci)
EKS definirana od strane banke6,24 %
Iznos kredita
Maksimalni iznos kredita5.000,00 EUR
Povrat kredita
Maksimalni vremenski period60
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva1,00 %
Minimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva150,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaJavnobilježnički potvrđena izjava o pljenidbi plaće, mirovine ili sredstava s računa štednje ili sa žiro-računa korisnika kredita; Sudužnik i jamac - za umirovljenike koji primaju mirovinu od HZMO; Javnobilježnički ovjerena zadužnica za korisnika kredita, sudužnike i jamce – za korisnike devizne mirovine; Bianco potpisana mjenica od korisnika kredita, sudužnika i jamaca s klauzulom bez protesta – za sve umirovljenike
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit - popunjen i potpisan od tražitelja kredita, sudužnika i jamce; Potvrda o zaposlenju i visini primanja ovjerena od strane poslodavca, za umirovljenike potvrda o visini mirovine; Dokazi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita, sudužnika i jamaca ; Preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i jamaca; Zadnja isplatna lista s originalnom ovjerom poslodavca (potpis i pečat odgovorne osobe poslodavca), odnosno odrezak posljednje mirovine, tražitelja kredita, sudužnika i jamaca; Izvadak iz zemljišnih knjiga, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini; Procjena vrijednosti nekretnine, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini; Polica životnog osiguranja koja se vinkulira u korist Banke i potvrda o otkupnoj vrijednosti police (koju izdaje osiguratelj), ako se kredit odobrava temeljem otkupne vrijednosti police životnog osiguranja; Ostala dokumentacija vezana uz dogovorene instrumente osiguranja; Po potrebi, Banka ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Datum zadnje promjene28.4.2020.
Zatražite ponudu