Pojam
Nematerijalna imovina

Imovina koja nema materijalnu supstanciju, ali ima vrijednost (value) utemeljenu na pravno reguliranom ovlaštenju vlasnika, npr. goodwill (goodwill), patent (patent), zaštitni znak (trade mark), autorsko pravo (copyright), software (software), pronalasci, dizajnerska uobličenja, tj. sve vrste intelektualne imovine (intelectual property) (usp. Tangible property). Nematerijalna se imovina obično otuđuje licencnim (licensing) ugovorima, a isplate za pravo njezina korištenja obavljaju se u obliku dohotka od autorskih prava (royalties) što ga ostvaruje osoba koja takvu imovinu otuđuje. Neki porezni aspekti nematerijalne imovine mogu se razlikovati od onih vezanih za materijalnu imovinu, naročito u odnosu prema vrednovanju, amortizaciji (depreciation) i obvezama po osnovi PDV-a ili poreza na promet (sales tax).

Arbutina, Porezni lesikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe