06 tra 2020
Nekretnine, Krediti, Analize

I 2020. godine Vlada Republike Hrvatske odobrila je mjeru subvencioniranja stambenih kredita koju možete iskoristiti kako bi povoljnije realizirali kredit za rješavanje stambenog pitanja. S obzirom da su se prijave na državnoj razini najavljene za rujan 2020. obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr koji će Vam potpuno besplatno pomoći da sve potrebne predradnje obavite u najkraćem roku kako bi uspjeli iskoristiti navedene vremenski i financijski ograničene mjere.

Općenito o APN kreditima, uvjetima i ostalo

 

Što je to državna subvencija?

Subvencioniranje stambenih kredita mjera je Vlade Republike Hrvatske u svrhu olakšavanja stambenog  zbrinjavanja kroz subvencioniranje dijela otplate stambenih kredita.

 

Uvjeti za korištenje mjera APN stambenih kredita:

Krediti uz državnu subvenciju odobravaju se tražiteljima kredita s prebivalištem u RH koji u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju navršenih 45. godina života, koji u vlasništvu ne posjeduju useljivu nekretninu ili takvu nekretninu namjeravaju prodati u roku 2 godine od sklapanja ugovora o kreditu uz subvenciju, radi kupnje veće kuće ili stana te izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili dovršenja kuće s namjenom rješavanja stambenog pitanja. Uvjeti vezani uz vlasništvo nekretnina odnose se i na bračne, izvanbračne, formalne i neformalne životne partnere tražitelja kredita.

 

Namjene za koje se odobravaju:

Krediti uz državnu subvenciju odobravaju se za kupnju stana ili kuće te izgradnju, rekonstrukciju ili dovršenje nekretnine za namjenu vlastitog stanovanja. Krediti uz državnu subvenciju mogu se odobriti za kupnju nekretnine od članova uže obitelji, za kupnju nekretnine u suvlasništvu radi objedinjavanja vlasništva, za kupnju nekretnine izgrađene prije 1968. godine (uz akt nadležnog tijela koji Potvrdu o izgradnji nekretnine prije 15. veljače 1968. godine izjednačava sa uporabnom dozvolom prema Zakonu o gradnji) ili za nekretninu koja je etažirana kao apartman ako je namjena iste rješavanje stambenog pitanja.

 Krediti za adaptaciju, refinanciranje postojećih stambenih kredita i kupnju stanova u izgradnji ne subvencioniraju se ovom vrstom kredita.

 

Rokovi prijave:

Prijave za kredite uz državnu subvenciju podnose se kreditnoj instituciji koja je s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sklopila Ugovor o davanju subvencioniranih kredita. 13 je banaka u RH isti ugovor sklopilo sa APN-om a rokovi za prijave koje su se na razini države već počele prikupljati produženi su do kraja travnja 2020. godine. Najavljena je i mogućnost drugog kruga natječaja za ostvarivanje prava na kredit uz državnu subvenciju u rujnu 2020. godine.

Ostvarivanje prava na subvenciju stambenog kredita mjera je koja umanjuje troškove realizacije kredita i koja je vremenski i financijski ograničena do iznosa namijenjenog za tu svrhu u državnom proračunu RH. Kako bi uz stručne savjete i pomoć u najkraćem roku predali zahtjev i ostvarili pravo na državnu subvenciju, obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr i uštedite vrijeme potrebno za usporedbu uvjeta i čekanje redova u velikom količinom zahtjeva opterećenim bankama te bez dodatnog stresa ostvarite pravo na najpovoljniji kredit za rješavanje Vašeg stambenog pitanja. 

Iznosi subvencije:

Stambeni krediti subvencioniraju se u dijelu ukupnog iznosa kredita i to do iznosa kunske protuvrijednosti 1.500 EUR/m2 s PDV-om odnosno do iznosa 100.000 EUR, za rokove otplate koji nisu kraći od 15 godina a ovisno o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine,  postotak subvencioniranja stambenih kredita kreće se u rasponu 30 do 51%.

Pregled subvencija prema stupnju razvijenosti gradova ili općina:

 • Skupina I   51% mjesečnog obroka ili anuiteta (Gunja, Okučani, Trpinja)

 • Skupina II  48% mjesečnog obroka ili anuiteta (Darda, Otok, Skradin)

 • Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta (Beli Manastir, Pleternica, Trilj)

 • Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta (Đakovo, Petrinja, Vukovar)

 • Skupina V   39% mjesečnog obroka ili anuiteta (Drniš, Metković, Ogulin)

 • Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta (Vinkovci, Slavonski Brod, Gospić)

 • Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta (Osijek, Novi Vinodolski, Šibenik)

 • Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta (Zagreb, Split, Rijeka)

 

Rokovi trajanja:

Subvencioniranje stambenih kredita traje 5 godina a rok se produžuje za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva podnositelja zahtjeva koje nema navršenih 18 godina, te za dodatne dvije godine za svako dijete, rođeno ili usvojeno u razdoblju trajanja subvencioniranja kredita. Rok subvencioniranja stambenog kredita produžuje se za dvije godine i ako je podnositelju zahtjeva ili članu njegovog kućanstva utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja.

Obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr koji će Vas potpuno besplatno savjetovati, pomoći Vam u prikupljanju potrebne dokumentacije, provjeriti Vašu kreditnu sposobnost, informirati Vas i za Vas usporediti uvjete pojedinih banaka, pomoći Vam da bez dodatnog stresa riješite sve eventualne poteškoće u procesu realizacije kredita te si tako osigurate najpovoljnije rješenje Vašeg stambenog pitanja.

Dokumentacija potrebna za realizaciju kredita uz državnu subvenciju:

 1. Dokumentacija propisana od strane APN-a:

Za kupnju stana: 

 • preslika osobne iskaznice i rodnog lista za maloljetno dijete

 • kopija  zemljišnoknjižnog izvatka

 • predugovor ili ugovor o kupoprodaji nekretnine

 • preslika akta za uporabu kuće ili građevine u kojoj se nalazi stan koji je predmet kredita uz subvenciju

 • potvrda o upisu osobe u Hrvatski registar osoba s invaliditetom izdana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 • javnobilježnički ovjerena izjavu tražitelja kredita i eventualnih bračnih, izvanbračnih, formalnih ili neformalnih životnih partnera kojom se izjavljuje kako isti u vlasništvu ne posjeduju kuću ili stan ili u vlasništvu imaju jednu takvu nekretninu koju namjeravaju prodati u svrhu kupnje veće ili izgradnje nove za potrebe vlastitog stanovanja

 • izjava o pripadnosti nekretnine u odnosu na stupanj razvijenosti grada ili općine 

 

Za izgradnju kuće:

 • preslika osobne iskaznice i rodnog lista za maloljetno dijete

 • kopija  zemljišnoknjižnog izvatka

 • preslika akta za građenje

 • kopija troškovnika o visini troškova izgradnje prema glavnom projektu

 • potvrda o upisu osobe u Hrvatski registar osoba s invaliditetom izdana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 • javnobilježnički ovjerena izjavu tražitelja kredita i eventualnih bračnih, izvanbračnih, formalnih ili neformalnih životnih partnera kojom se izjavljuje kako isti u vlasništvu ne posjeduju kuću ili stan ili u vlasništvu imaju jednu takvu nekretninu koju namjeravaju prodati u svrhu kupnje veće ili izgradnje nove za potrebe vlastitog stanovanja

 • izjava o pripadnosti nekretnine u odnosu na stupanj razvijenosti grada ili općine 

 

 1. Bankovna dokumentacija koju je uz dokumentaciju propisanu od strane APN-a potrebno priložiti uz Zahtjev za subvencioniranje kredita.

 

 • dokumentacija potrebna za procjenu kreditne sposobnosti

 • dokumentaciju za izradu procjene vrijednosti nekretnine 

 • suglasnost vlasnika ili suvlasnika ukoliko je nekretnina koja se gradi, dograđuje ili dovršava u vlasništvu više osoba

 • energetski certifikat za kupnju niskoenergetske stambene nekretnine kojoj je dodijeljen energetski razred A+, A ili B

 • izjavu vlasnika nekretnine za bračnu stečevinu za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke a kojom vlasnik nekretnine daje Izjavu da nekretnina nije bračna stečevina ili kojom bračni drug vlasnika daje Suglasnost za opterećenje nekretnine

 

Banka zadržava pravo od tražitelja kredita zatražiti dodatnu dokumentaciju.

 

Postupak realizacije:

Kako bi Vaš zahtjev za kredit bio potpun i zaprimljen u najkraćem roku obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr koji će Vas besplatno savjetovati i pomoći Vam u prikupljanju potrebna dokumentacije, provjeriti kreditnu sposobnost, informirati Vas i za Vas usporediti uvjete pojedinih banaka, pomoći Vam da bez dodatnog stresa riješite sve eventualne poteškoće u procesu realizacije kredita te Vam uštedjeti vrijeme  za uspoređivanje uvjeta i čekanje reda u bankama koje su s obzirom na vremensko ograničenje opterećene velikom količinom zahtjeva za realizaciju kredita uz državnu subvenciju.

 1. Pronalazak nekretnine ili građevinskog zemljišta za izgradnju kuće: nekretninu ili građevinsko zemljište potrebno je, na području Republike Hrvatske, pronaći prije podnošenja zahtjeva za kredit.

 2. Podnošenje zahtjeva za stambeni kredit uz državnu subvenciju: zahtjev za ostvarivanje prava na državnu subvenciju mogu podnijeti građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u trenutku zahtjeva nisu stariji od 45 godina, ako oni kao ni njihovi bračni, izvanbračni, formalni i neformalni životni partneri u svom vlasništvu nemaju stan/kuću ili iste prodaju radi kupnje veće nekretnine ili izgradnje nove, za potrebe vlastitog stanovanja. 

 3. Informiranje o uvjetima kreditiranja u kreditnim institucijama: nakon pronalaska odgovarajuće nekretnine ili građevinskog zemljišta, podnositelj zahtjeva informira se o uvjetima i mogućnostima odobravanja stambenih kredita uz državnu subvenciju u kreditnim institucijama koje su sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama sklopile Ugovor o davanju subvencioniranih kredita. Rokovi otplate stambenih kredita kreću se u rasponu 15 do 30 godina a sukladno Zakona o subvencioniranju stambenih kredita rok otplate kredita uz državnu subvenciju ne smije biti kraći od 15 godina. Uvjeti utvrđivanja kreditne sposobnosti tražitelja kredita i kamatne stope propisane su internim aktima pojedine banke.

 4. Predaja Zahtjeva za subvencioniranje kredita i dostava potrebne dokumentacije propisane od strane kreditne institucije: nakon odabira kreditne institucije, uz Zahtjev za subvencioniranje kredita potrebno je priložiti dokumentaciju propisanu od strane APN-a i dodatnu dokumentaciju propisanu od strane kreditne institucije uključujući i procjenu vrijednosti nekretnine ili dokumentaciju potrebnu za njenu izradu.

 5. Dostava dokumentacije kreditnoj instituciji: svu potrebnu dokumentaciju propisanu od strane APN-a kao i svu dodatnu dokumentaciju propisanu od strane banke, tražitelj kredita dostavlja kreditnoj instituciji koja je nakon zadovoljenja uvjeta za odobrenje kredita, sukladno Oglasu o početku subvencioniranja stambenih kredita, dostavlja u Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do iznosa sredstava za subvencioniranje stambenih kredita osiguranih u državnom proračunu.

 6. Obrada zahtjeva za kredit uz državnu subvenciju: prema redosljedu zaprimanja zahtjeva na uruđbeni zapisnik APN-a, Povjerenstvo za odobravanje subvencioniranja stambenih kredita donosi Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita koju za potpune i obrađene zahtjeve, u roku 3 dana od dana njenog donošenja, dostavlja kreditnoj instituciji podnositelja zahtjeva.

 7. Sastavljanje i potpisivanje Ugovora o subvencioniranom kreditu: kreditna institucija podnositelja zahtjeva, dužna je u roku 8 dana od dana zaprimanja Odluke o odobravanju subvencioniranja kredita, u APN dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu koji APN ovjerava, potpisuje i vraća kreditnoj instituciji. Kreditna institucija, nakon potpisa i ovjere ugovora sa svoje strane na potpis i ovjeru istog poziva i korisnika kredita.

 8. Dostavljanje konačnog Ugovora o subvencioniranom kreditu: nakon potpisa i ovjere ugovora od strane APN-a, kreditne institucije i korisnika kredita, APN dostavlja konačni Ugovor o subvencioniranom kreditu.

 9. Korištenje subvencioniranog kredita: Nakon solemnizacije ugovora o kreditu,  upisa založnog prava na nekretnini koja je predmet zaloga u korist banke i vinkulacije police osiguranja protiv požara u korist banke, slijedi isplata kredita. Nakon upisa vlasništva tražitelja kredita u zemljišne knjige, tražitelj kredita dužan je prijaviti prebivalište u roku 30 dana od potpisivanja ugovora te dokaz o tome dostaviti u Banku i APN.

 

Instrumenti osiguranja stambenih kredita uz državnu subvenciju:

 • založno pravo na nekretnini koja je predmet financiranja

 • polica osiguranja od požara i osnovnih opasnosti vinkulirana u korist banke

 • Izjava o zaplijeni i Zadužnica

 • depozit, ulog u novčane fondove, polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednošću (ako vrijednost nekretnine nije dostatna)

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

 

Kamatne stope na kredite uz državnu subvenciju

Hrvatska poštanska banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, OTP banka, Podravska banka, Istarska kreditna banka Umag, Raiffeisen banka, Croatia banka, Karlovačka banka, Agram banka, BKS BANK AG, Erste&steiermarkische banka i Kentbank d.d., potpisale su s APN-om Ugovor o davanju subvencioniranih kredita. Svaka od navedenih banaka internim je aktima propisala uvjete i visinu kamatne stope na stambene kredite uz državnu subvenciju. Banke su ponudile kombinaciju fiksnih i varijabilnih kamatnih stopa po kreditima koje nude u kunama ili uz valutnu klauzulu u valuti EUR a efektivne kamatne stope koje odražavaju sve troškove kredita uključujući osiguranja, naknade i ostale izravno povezane troškove kredita, kreću se u rasponu 2,19 % do 3,70%.

Uštedite vrijeme potrebno za uspoređivanje uvjeta banaka i obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr koji će Vam potpuno besplatno pomoći u odabiru za Vas najpovoljnijeg rješenja za rješavanje vašeg stambenog pitanja kroz subvencionirane kredite po APN programu, te Vas savjetovati i pomoći Vam u prikupljanju potrebna dokumentacije, provjeriti kreditnu sposobnost, nadzirati proces realizacije kredita te Vam omogućiti da u najkraćem roku predate Vaš zahtjev za stambeni kredit uz državnu subvenciju te si tako osigurate najpovoljnije rješenje Vašeg stambenog pitanja.

 

Izvor: moj-bankar.hr