Novosti

18.svibnja.2016

Što donosi novi zakon? Građani kredite mogu pretvoriti u kune kada žele i bez naknade.

Danas završava javna rasprava o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju koji je na svojim stranicama objavilo Ministarstvo financija, a potom će on biti upućen na usvajanje Vladi i Saboru. Njegova je glavna novost da će korisnici ubuduće biti znatno bolje informirani o uvjetima odobravanja kredita, a imat će i malo veća prava po pitanju njihove izmjene. To posebno vrijedi u slučaju kada žele kredit odobren uz valutnu klauzulu pretvoriti u kunski.

Čitajte dalje »

Arhiva novosti