02 stu 2017
Financijske institucije, Štednja

Kod iznosa štednje procijenjenih da su preveliki za djecu kamatna stopa pada – po obrnutom principu od klasične štednje

Dječja štednja, koja glasi na ime djeteta, a ugovor sklapa zakonski zastupnik ili skrbnik, nosi trenutačno najveće kamate.

Minimalni početni iznos dječje štednje u PBZ-u je 200 kuna ili 50 eura, a visina fiksne kamatne stope ovisi o iznosu štednje i roku oročenja koji može biti od šest do najviše 36 mjeseci. Prednost joj je mogućnost naknadnih uplata koje roditelji u razdoblju trajanja štednje mogu dodavati u proizvoljnim iznosima i u trenutku kada im najviše odgovara, čime štednja može prijeći u viši kamatni razred. Istekom ugovorenog roka na iznos obračunate kamate dodaje se premija od deset posto. Efektivna kamatna stopa na kunske depozite kreće se od 0,50 do 2,25 posto, a na euro 0,12 do 0,55 posto.

Splitska banka ima u ponudi dječju štednju po viđenju Zeko Zvecko za djecu do 16 godina kojoj daje inicijalni bonus od 50 kuna ako ugovore trajni nalog za uplate. Maksimalni je iznos štednje 100.000 kuna, odnosno 15.000 eura. Kamate su za kunsku štednju do 100.000 kuna 1,80 posto, za veće iznose kamata pada na 0,05 posto. Za eure je kamata 0,70 posto do 15 tisuća kuna štednje, za veće iznose 0,05 posto.

RBA dječja premijska štednja pored kamate daje i premiju od 25 posto. Minimalna visina uplata dječje premijske štednje iznosi 100 kuna ili 15 eura mjesečno, 200 kuna ili 45 eura tromjesečno te 600 kuna ili 90 eura polugodišnje. Kamata je za kunsku štednju u rasponu od 0,85 do 2,69 posto. Za štednju u euru raspon je od 0,05 do jedan posto, a na kamate se po isteku u oba slučaja obračunava i premija od 25 posto.

Erste banka ima Medo Štedo dječju štednju za djecu do 18 godina. Maksimalni rok na koji se može ugovoriti je tri godine, uz automatsko produljenje do punoljetnosti klijenta. Minimalni je početni ulog 50 kuna ili protuvrijednost u eurima ili dolarima. Moguće su naknadne uplate u bilo kojem trenutku i u bilo kojem iznosu. Kamatna stopa u kunama iznosi dva posto, u eurima jedan posto te u dolarima 0,50 posto. Po isteku oročenja klijenti uz redovnu kamatu ostvaruju i dodatnu premiju do 15 posto.

Zagrebačka banka ima račun Pčelica za djecu do 12 godina. Na kunskom je računu kamatna stopa dva posto, a prilikom otvaranja dijete dobiva poklon dobrodošlice.

HPB za djecu ima dječju štednju HPB Kockicu koja se može ugovoriti do punoljetnosti u kunama, eurima, švicarskim francima ili američkim dolarima uz rokove od jedne do tri godine. Najmanji je iznos oročenja 100 kuna, odnosno 15 eura, a kamatne stope na štednju u eurima dosežu i do 3,15 posto, dok se kod štednje u kunama penju do četiri posto. Dječji račun Kockica koji omogućava raspolaganje ušteđevinom u svakom trenutku otvara se u kunama i donosi kamatu također četiri posto godišnje.

 

 


Izvor: www.vecernji.hr, 01.11.2017.