Adresa
Draškovićeva 58

Općenito

Veneto banka započela je svoje aktivnosti na Hrvatskom tržištu 1992. pod imenom Gospodarsko-kreditna banka. Tadašnja GKB, u vlasništvu lokalnih gospodarstvenika predvođenih gosp. Sučićem, preuzeta je od strane Veneto banke iz Trevisa 2006. godine. Od 2006. banka je provela opsežna restrukturiranja na polju uvođenja internet bankarstva, definiranju novih proizvoda, rebranding i drugo.

Vodeći broj banke 2381009
SWIFT-BIC: CCBZ HR 2X

Veneto banka pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: oko 1 miljardi kuna
Tržišni udio: oko 1%
Broj poslovnica: >13
Broj bankomata: 9 vlastitih i MBU mreža