Imex banka
Adresa
Tolstojeva 6
Fax
021 345 588
OIB
99326633206
OIB
971359
SWIFT
IMXX HR 22
Internet bankarstvo
Imex@NET

Općenito o Imex banci

IMEX banka je na financijskom tržištu u Hrvatskoj prisutna od 1990. godine te je u potpunom domaćem vlasništvu gradjana i pravnih osoba. Osnovana je od strane Imex trgovine d.d., a nastala je kao pravna sljedbenica štedno-kreditne službe istog imena, da bi 1995. štedno-kreditna služba prerasla obim poslovanja zbog čega Imex trgovina osniva novu banku pod istim nazivom

Banku već godinama karakterizira visoka efikasnost u poslovanju. IMEX banka ima relativno mali trzisni udio od 0.4%, ali njena efikasnost i okrenutost proizvodnji i nadasve izvozu, čini je specijaliziranom u toj niši

Kao korporativne vrijednosti banke navode se visoka efikasnost u poslovanju, brzina i kvaliteta usluge, te dobar odnos prema klijentima. Dobitnica je nekoliko nagrada kao najuspješnija banka u Hrvatskoj po osnovi prinosa na aktivu. Banku karakterizira plavi logo s pleterom cime se naglašava da je banka u vlasništvu domaćih subjekata.

Istaknuti proizvodi

Imex banka nudi široku paletu kredita i štednja. Od istaknutih proizvoda navodimo kunsku štednju Renta i A vista te otvorenu i deviznu štednju.

Nenamjenski krediti u kunama i eurima

jedni su od vodećih kreditnih proizvoda koje banka nudi klijentima. Mogu se odobriti na iznos od 7.500 do 225.000 kuna, a rok otplate je od 2 do 12 godina za iznose od 38.501 do 225.000 kuna, odnosno od 2 do 7 godina za iznose do 38.500 kuna. Godišnja kamatna stopa je promjenjiva, a naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 0.50% od iznosa kredita, a minimalno 200 kuna odnosno maksimalno 1.000 kuna. Banka nudi mogućnost prijevremene otplate kredita bez ikakve naknade. Nenamjenski krediti u eurima odobravaju se u visini od 1.000 do 30.000 eura, dok je rok otplate kredita od 2 do 12 godina za iznose od 5.001 do 30.000 eura, odnosno od 2 do 7 godina za iznose do 5.000 eura. Godišnja kamatna stopa je promjenjiva, a naknada za obradu kredita je 0.50% od iznosa kredita, odnosno minimalnih 200 kuna, tj. maksimalnih 1.000 kuna.

Imex@NET on-line bankarstvo

nudi klijentima brži i jednostavniji pristup uslugama banke neovisno o radnom vremenu i mjestu na kojem se nalazili. Imex@NET omogućava korisnicima uvid u stanje svih računa 24 sata dnevno, povoljnije naknade za plaćanje svih vrsta naloga, jednostavniji prijenos sredstava te kupnju deviza, i dr. Za korištenje je dovoljan pristup računalu sa internetskom vezom, a pristup usluzi moguć je uz karticu s pinom koju korisnik preuzima pri ugovaranju usluge.

Tržišna pozicija

Kapital
1,6 mil kn
Tržišni udi banke
0,36%
Broj poslovnica
14
Broj bankomata
1.000

Poslovnice u mjestima

Zagreb, Varaždin, Rijeka, Zadar, Trogir, Split, Ploče.