30 srp 2018
Financijske institucije, Krediti

      Nakon stupanja na snagu Zakona Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je poslao poziv bankama  za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita. Više o tome možete naći na http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=58013

 

       APN će odabrati banke koje će biti uključene u program subvencioniranja stambenih kredita (osigurana su sredstva u iznosu od 42 mln kuna na račun APN-a).  O početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti građane oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama, a neslužbeni početak subvencioniranja je rujan 2018.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Izmjene Zakona o subvencioniranju donose sljedeće promjene:

- subvencija prvih 5 godina otplate kredita

- subvencija od 30 do 51% iznosa anuiteta/rate ovisno o 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina          prema indeksu razvijenosti

- uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva  ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja;

- utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2020. u kojem APN objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu;

- jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje;

- jasnije se definira dokumentacija priložena zahtjevu za kupnju stana ili kuće odnosno dokumentacija priložena zahtjevu za gradnju kuće

Klijenti ne moraju predati zahtjev na dan objave javnog poziva već prema vlastitim mogućnostima i dinamici!

Zakonom se propisuje visina efektivne kamatne stopa (EKS) na stambeni kredit koja prve četiri godine njegove otplate ne smije biti veća od 3,75% godišnje, te u šestoj i sedmoj godini otplate kredita EKS može biti uvećan za 10% od EKS za prve četiri godine otplate kredita.

 

        Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17). 

Sve informacije možete dobiti putem stranice www.moj-bankar.hr ili na brojeve telefona :   091-2222-111, 01/6383-004.

 

 

 

 

      

Izvor: Moj Bnakar; MGIPU