29 kol 2017
Financijske institucije, Krediti

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar istaknuo je u ponedjeljak na novinskoj konferenciji da je odabrano deset banaka koje će sudjelovati u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, a građani će svoje zahtjeve bankama moći predavati od ponedjeljka, 4. rujna

 

Kako je ustvrdio Štromar, velika većina banaka ponudila je 'značajno manju' kamatnu stopu od maksimalnih 3,75 posto.

Oglas će biti objavljen u Narodnim novinama i javnim glasilima u petak, a početak zaprimanja zahtjeva će biti u ponedjeljak, 4. rujna, pri čemu će na stranicama Agencije za promet nekretninama (APN) biti objavljen i obrazac za predaju zahtjeva za kredite.

Odabrane kreditne institucije su Hrvatska poštanska banka (HPB), koja je ujedno ponudila i najnižu efektivnu kamatnu stopu za kredite u eurima od 3,04, dok za kunske ona iznosi 3,65 posto.
Slijedi Erste&Steiermaerkische banka, s kamatom od 3,33 do 3,5 za eure odnosno 3,47-3,59 posto za kune, dok je Podravska banka ponudila 3,71 posto i za kunske i eurske kredite. OTP banka je ponudila stopu od 3,14 posto u eurima i 3,56 u kunama, a Zagrebačka banka (ZABA) od 3,29 do 3,47 u eurima te od 3,56 do 3,67 u kunama.
Privredna banka Zagreb (PBZ) ponudila je stopu od 3,15 posto u eurima i 3,35 u kunama. Splitska banka od 3,14 u eurima i 3,56 u kunama, a Karlovačka banka 3,29 za eurske odnosno 3,49 za kunske kredite. Istarska kreditna banka Umag također je ponudila istovjetnu kamatnu stopu i za kunske i eurske kredite, a ona iznosi 3,66 posto. Naposlijetku, Raiffeisen bank Austria ponudila je maksimalnu dopuštenu kamatnu stopu od 3,75 posto i za eurske i kunske kredite.

Kako je pojasnio direktor Agencije za promet nekretninama Slavko Čukelj, raspon ponuđenih kamatnih stopa kod pojedinih banaka odnosi se na pakete koje one sukladno uvjetima nude na tržištu. "Građani se mole da na temelju tih podataka odaberu njima najpovoljniju banku, s kojom će realizirati kako svoj stambeni kredit tako i subvencionirani dio kredita", kazao je Čukelj.

Kako je već od ranije poznato, tom mjerom olakšat će se otplaćivanje stambenog kredita prve četiri godine tako da će država putem APN-a bankama uplaćivati pola iznosa mjesečne rate.
Za subvencionirane kredite moći će se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće,
Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500 eura po metru četvornom. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju razlika neće subvencionirati.

Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.
Maksimalan iznos kredita ograničen je na 100.000 eura. Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa, ali se neće subvencionirati. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet od najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje produljuje se za godinu dana, a za svako rođeno ili posvojeno dijete za dvije godine.

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita predavat će se u banku u kojoj se podiže stambeni kredit, a Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Potom APN utvrđuje je li zahtjev potpun te donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija koju dostavlja banci.

"Kada se popuni kvota koju imamo, a ona je u projekciji proračuna 35 milijuna kuna za 2018. i 2019. godinu, kada mjesečni anuiteti dođu do tog iznosa, onda ćemo objaviti oglas u Narodnim novinama da prestajemo sa subvencijama. Ovo je jednokratno, tako dugo dok se ne potroše sva sredstva, a mi imamo preko APN-a i u Ministarstvu graditeljstva druge modele za poboljšanje za rješavanje stambenih pitanja, a to su tri modela POS-a", odgovorio je Štromar na novinarsko pitanje o krajnjem roku za predavanje zahtjeva za subvenciju.
Kako je pojasnio, osoba čija kompletna dokumentacija dođe u APN ulazi na listu koja će se raditi po terminima prijave, a kada se potroši 35 milijuna kuna, onda će se podvući crta i oni koji će biti u tih 35 milijuna dobiti će subvenciju kredita, što će dijelom ovisiti i o brzini banke.

Štromar je izrazio nadu da će banke i u budućnosti davati povoljnije kamatne stope na stambene kredite i bez subvencije države.

 

 

Izvor: www.seebiz.eu, 28.08.2017.