26 ožu 2021
Makroekonomija, Financijske institucije

Oko 165.000 stanovnika Zadarske županije imaju nabolji omjer plasmana kredita stanovništvu u odnosu na ostale stanovnike Republike Hrvatske.

Geografska distribucija kredita, tri grupe

HNB je nedavno objavio svoj izvještaj o geografskoj distribuciji kredita stanovništvu s obzirom na prebivalište županije. S portala moj-bankar.hr analizirali smo da li postoje devijacije s obzirom na udio stanovništva te ekonomsku veličinu samo županije. 

Za svaku županiju uzeli smo udio kredita koji su plasirani stanovništvu na temelju podataka HNB-a, zatim smo taj pokazatelj usporedili s udjelom u stanovništvu i udio županije u BDP-u.

 

distribucija kredita po zupanijama moj bankar

 

Rezultati su pokazali da postoje tri grupe županija:

  1. Razvijena područja. Tu smatramo geografska područja gdje je postotak ukupno odobrenih kredita stanovništvu veći nego udio u stanovništvu, ali manje od BDP-a. Ne treba čuditi da se u ovoj skupini nalaze Grad Zagreb, Istarska, Primorsko-goranska te Zagrebačka županija. 
  2. Područja s ravnomjernim kreditiranjem stanovništva. U ovu grupu klasificirali smo sve županije gdje je udio kredita stanovništvu veći od relativne ekonomske snage županije. U ovu grupu spada velika većina županija (njih 15)
  3. Neravnomjerna područja.  To su područja gdje je udio kreditiranja stanovništva nesrazmjerno veći od broja stanovnika ili od ekonomske snage - kao što je Zadarska županija ili su nesrazmjernpo manji nego fer udio kao što je Šibensko kninska županija.

 

Banke vole kreditirati Zadrane

Ono što na prvu vidimo je da Zadarska županija, jedina u Hrvatskoj, ima viši udio plasiranih kredita od udjela stanovništva, ali i udjela BDP-a, koji pokazuje ekonomsku snagu samih županija. Dodatni paradoks je da banke imaju averziju kreditirati stanovnike susjedne Šibensko-kninske županije. 

Faktori koji utječu na dobru poziciju, Zadrana i okolnog područja, kod banaka, je svakako niska stopa nezaposlenosti, kontinuirani rast turističkog sektora te ukupno stabilna ekonomska situacija.
 

Nadalje, mišljenja smo da dugoročni razvoj koji Zadarska županija ima na svim gospodarskim i društvenim područjima čini same stanovnike Zadra i okolice kreditno sposobnima, što ukazuje i na relativno viši nivo financijske pismenosti Zadrana koji ne ulaze u sulude kredite.

udio blokiranih

 

Zadar i okolno područje definitivno je primjer bolje i odgovornije Hrvatske, gdje onda ni banke, koje su jako stroge i oprezne, nemaju problema u financiranju lokalnih potreba stanovništva.

 

Izvor: Moj Bankar