10 sij 2019
Financijske institucije, Krediti

PRVOSTUPANJSKA PRESUDA Sutkinja je dosudila oštećenom dužniku oko 37.500 kuna preplaćenih kamata i preplaćenog tečaja, što zajedno sa zateznim kamatama iznosi oko 60.000 kuna...

 

Udruga Franak objavila je kako imaju prvostupanjsku presudu Općinskoga suda u Slavonskom Brodu koji je, na temelju pravomoćne kolektivne presude Visokoga trgovačkog suda  iz lipnja 2018., u privatnom sudskom procesu presudio da je Zagrebačka banka kriva, jer je s potrošačem ugovorila nepoštenu promjenjivu kamatnu stopu i nepoštenu valutnu klauzulu CHF.

- Sutkinja Mirjana Šebalj Meglajec dosudila je 4.1.2019. oštećenom dužniku oko 37.500 kuna preplaćenih kamata i preplaćenog tečaja, što zajedno sa zateznim kamatama iznosi oko 60.000 kuna. Osim toga, Zaba mora platiti tužitelju još i 12.000 kuna sudskih troškova.

Radi se o kreditu iz 2005. na iznos od 31.500 CHF odnosno 150.000 kuna, koji je bio ugovoren na deset godina otplate. Budući da je to kredit iz lipnja 2005. godine, podignut u vrijeme kada je tečaj CHF bio 4,75 kuna za 1 CHF, značajnog rasta tečaja po tome kreditu nije bilo sve do 2010. godine, pa je zbog toga iznos preplaćenog tečaja nešto niži nego što bi bio da se radilo o dugoročnom kreditu, ili o kreditu koji je podignut 2007. ili 2008. godine. Zbog toga veseli činjenica da i u takvome slučaju postoji značajan iznos preplate na temelju tečajnih razlika, jer dio koji se tiče preplaćenih kamata iznosi svega 12.500 kuna, a to znači da tečajnu preplatu čini čak 2/3 ukupno preplaćenoga iznosa kredita. Radi se o kreditu koji je otplaćen prije nego što je bila moguća zakonski regulirana konverzija. 

Nakon prve takve presude iz srpnja 2018. o kojoj smo već pisali, možemo reći da se počela kotrljati jedna nova sudska praksa koja se temelji na pravomoćnoj presudi u slučaju franak iz lipnja 2018.

Poručujemo svim oštećenim dužnicima da ne nasjedaju na spinove nekih medija kako ništa nije sigurno. Mi smo već objavili više puta koja pravna pitanja još nisu riješena, a neke negativne presude koje su se dogodile u međuvremenu čine svega jedan promil svih presuda i te negativne presude bit će vjerujemo promijenjene na višim sudovima.

Smatramo da je krajnje vrijeme da Vrhovni sud RH odluči o revizijama po pitanju prava na obeštećenje nakon konverzije CHF kredita. To je nužno zbog toga jer se bliži vrijeme zastare potraživanja za preplaćene kamate, a potencijalni tužitelji, njih 55 000, moraju imati pravnu sigurnost kod podizanja svojih tužbi na temelju kolektivne sudske presude - kažu u Udruzi Franak.

 

 

Izvor: www.24sata.hr, 9.1.2019.