Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10.000 Zagreb Telefon: 01/630 83 33; 01/630 83 45
Email: info@merkur.hr Fax: 01/615 71 30

Merkur osiguranje d.d. je među vodećim osigurateljnim društvima u Republici Hrvatskoj. Pružamo usluge u svim segmentima osiguranja osim osiguranja motornih vozila. Naše usmjerenje je k pružanju najbolje usluge i zaštite pojedincu, obitelji, poduzećima i kolektivima.

Osiguravamo nekoliko stotina tisuća ljudi i objekata od najrazličitijih opasnosti. Ponudivši izuzetno kvalitetna i inovativna osiguranja prepoznati smo kao siguran partner.

Oko 80 % portfelja čine razni oblici osiguranja života i štednje s kojima zauzimamo oko 10 % hrvatskog tržišta, a od 1999. godine tim policama pripisujemo dobit što dokazuje da Merkur zahvaljujući iskustvu i pravilnim procjenama ostvaruje očekivanja svojih klijenata.

Merkur posljednjih godina zahvaljujući kvaliteti programa, konkurentnosti i ispunjavanju preuzetih obveza ostvaruje brz rast privatnih zdravstvenih osiguranja i osiguranja imovine pružajući tako svojim klijentima cjelokupnu zaštitu.

Skrb o klijentima omogućuju nam školovani suradnici na terenu, najmodernija elektronska obrada podataka, on-line poslovanje, kontakt-centar, prostori za klijente u centrali i uredima. U Merkuru posebnu pažnju pridajemo stalnom kontaktu s osiguranicima i njihovu savjetovanju. Stalne inovacije omogućuju da naši klijenti budu uvijek najbolje osigurani, a fleksibilnost je jamac obostranog trajnog zadovoljstva.

Partneri u reosiguranju su renomirani svjetski reosiguratelji ( Munich Re, General Cologne Re, Swiss Re) a novac ulažemo u Hrvatskoj.

Poslovanje s dobitkom te pripis dobiti policama osiguranja života, razvoj zdravstvenih osiguranja u skladu s reformom i infrastrukturom zdravstva i najbolja briga za osiguranike jasan je smjerokaz kamo ide Merkur.