Adresa: Ulica grada Vukovara 284, 10.000 Zagreb Telefon: 072 206 609;
Email: info@otposiguranje.hr Fax: 01 6666 792

Općenito

OTP osiguranje je društvo osnovano 2009 godine kao Société Générale Osiguranje. U potpunosti je specijalizirano za proizvode životnog osiguranja, a ime OTP osiguranje dobiva u trenutku kada OTP banka kupuje SG Splitsku banku. Danas, OTP osiguranje je u 100% vlasništvu OTP banke, koja je članica Mađarske Otp grupe.

Istaknuti proizvodi OTP osiguranja
Istaknuti proizvodi OTP osiguranja su: Osiguranje života uz stambeni kredit, Osiguranje života uz gotovinski kredit, Polica osiguranja "Bez brige" uz gotovinski kredit te Protector osiguranje protiv nesretnog slučaja.

Trzisna pozicija
Aktiva 180 mil kn
Tržišni udio osiguranja 0,43%