OTP osiguranje
Adresa
Ulica grada Vukovara 284
Fax
01/6666 792
OIB
98164456048
OIB
80690419
SWIFT
OTPVHR2X

Opcenito o OTP osiguranju

OTP osiguranje je društvo osnovano 2009 godine kao Société Générale Osiguranje. U potpunosti je specijalizirano za proizvode životnog osiguranja, a ime OTP osiguranje dobiva u trenutku kada OTP banka kupuje SG Splitsku banku. Danas, OTP osiguranje je u 100% vlasništvu OTP banke, koja je članica Mađarske Otp grupe.

Istaknuti proizvodi OTP osiguranja

Istaknuti proizvodi OTP osiguranja su: Osiguranje života uz stambeni kredit, Osiguranje života uz gotovinski kredit, Polica osiguranja "Bez brige" uz gotovinski kredit te Protector osiguranje protiv nesretnog slučaja.

Tržišna pozicija

Kapital
180 mil kn
Tržišni udi osiguravatelja
0,43%

Povezana društva OTP osiguranje

Banka
Društvo registrirano za potrebe leasinga
Društvo za upravljanje fondovima