Adresa: Trnjanska cesta 108, 10.000 Zagreb Telefon: 01 6292 760;
Email: webupiti@agramlife.hr Fax: 01 6292 799

Općenito

Agram life osiguranje d.d. osnovano 1997. godine i registrirano za obavljanje poslova životnih , zdravstvenih te osiguranja od nezgode, posluje u pet hrvatskih regija kroz podružnice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu a u potpunosti je u hrvatskom vlasništvu.

Istaknuti proizvodi Agram life osiguranja
U kvalitetnoj ponudi životnih, dobrovoljnih zdravstvenih i osiguranja protiv nezgode izdvaja se A LIFE životno osiguranje.

Trzisna pozicija
Aktiva 2,4 mld kn
Tržišni udio osiguranja 3,67%
Broj poslovnica 12