BankaPodravska banka
ProizvodTuristički kredit
Opis proizvoda / namjenaZa adaptaciju i/ili uređenje i/ili opremanje turističkih smještajnih kapaciteta i sportskih objekata
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteDa
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,45 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,56 %
Iznos kredita
Maksimalni iznos kredita70.000,00 EUR
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period120
Poček6
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,75 %
Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahtjeva2.500,00 HRK
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaZa kredite do 5.000 EUR: dvije bianco mjenice potpisane od dužnika i sudužnika; obična zadužnica. Za kredite od 5.001 do 10.000 EUR: jedan kreditno sposoban jamac; ili depozit u visini 15% iznosa kredita; ili polica životnog osiguranja s jednokratnom uplatom premije i otkupnom vrijednosti u visini 20% iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1. Za kredite od 10.001 do 30.000 EUR: dva kreditno sposobna jamca; ili depozit u visini 15% iznosa kredita i jedan kreditno sposoban; jamac; ili polica životnog osiguranja s jednokratnom uplatom premije i otkupnom vrijednosti u visini 20% iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke i sklopljena najmanje na rok otplate kredita i jedan kreditno sposoban jamac; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1,5. Za kredite od 30.001 do 70.000 EUR: zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:2; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1 i jedan kreditno sposoban jamac; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1 i polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednosti 25% iznosa kredita vinkulirana u korist Banke. Ostali osnovni instrumenti osiguranja: dvije bianco mjenice potpisane od dužnika, sudužnika i jamca; javnobilježnicki ovjerena izjava o pljenidbi primanja s računaštednje ili žiro računa korisnika kredita, sudužnika i jamca; javnobilježnicki ovjerena zadužnica za korisnika kredita, sudužnika i jamca
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit (popunjen i ovjeren za korisnika kredita i sudužnika s potrebnom dokumentacijom kojom se utvrđuje kreditna sposobnost); preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu; rješenja o kategorizaciji objekta; rješenja o obavljanju djelatnosti u turizmu ili Odobrenja o pružanju ugostiteljskih usluga; potvrda Turističke zajednice o uplati boravišne pristojbe zaposljednje razdoblje iznajmljivanja soba i apartmana; ostale dokumentacije kojom se dokazuje bavljenje turističkom djelatnošću; službene procjene vrijednosti nekretnina sačinjenu od straneovlaštenog procjenitelja koji ima ugovor s Bankom, za kredite koji se osiguravaju zalogom na nekretnini; izvadak iz zemljišne knjige s upisanom nekretninom. Ostala dokumentacija na zahtjev Banke
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu