BankaPodravska banka
ProizvodTuristički kredit
Opis proizvoda / namjenaZa kupnju i/ili izgradnju i/ili dogradnju i/ili adaptaciju i/ili uređenje i/ili opremanje turističkih smještajnih kapaciteta i sportskih objekata
Akcijski proizvodNe
Uvjeti za klijenteNe
Zatražite ponudu
Osnovni podaci
Valuta kreditaEUR
Valutna klauzulaDa
Trošak kredita
Plan otplateSimulacija plana otplate
Kamatni uvjeti
Nominalna kamatna stopa4,45 %
Vrsta kamatePromjenjiva
EKS definirana od strane banke4,56 %
Iznos kredita
Minimalni iznos kredita0,00 EUR
Maksimalni iznos kredita250.000,00 EUR
Mogućnost isplate većeg kredita za ostale troškoveNe
Povrat kredita
Minimalni vremenski period13
Maksimalni vremenski period180
NapomenaU rok otplate uključen poček
Poček6
Važenje karticeNe
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva0,00 %
Ostatak vrijednosti
Kredit s ostatkom vrijednostiNe
Kreditni uvjeti
Instrumenti osiguranjaZa kredite do 5.000 EUR: dvije bianco mjenice potpisane od dužnika i sudužnika; obična zadužnica. Za kredite od 5.001 do 10.000 EUR: jedan kreditno sposoban jamac; ili depozit u visini 15% iznosa kredita; ili polica životnog osiguranja s jednokratnom uplatom premije i otkupnom vrijednosti u visini 20% iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1. Za kredite od 10.001 do 30.000 EUR: dva kreditno sposobna jamca; ili depozit u visini 15% iznosa kredita i jedan kreditno sposoban; jamac; ili polica životnog osiguranja s jednokratnom uplatom premije i otkupnom vrijednosti u visini 20% iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke i sklopljena najmanje na rok otplate kredita i jedan kreditno sposoban jamac; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1,5. Za kredite od 30.001 do 70.000 EUR: zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:2; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1 i jedan kreditno sposoban jamac; ili zasnivanje založnog prava na nekretnini u omjeru 1:1 i polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednosti 25% iznosa kredita vinkulirana u korist Banke. Ostali osnovni instrumenti osiguranja: dvije bianco mjenice potpisane od dužnika, sudužnika i jamca; javnobilježnicki ovjerena izjava o pljenidbi primanja s računaštednje ili žiro računa korisnika kredita, sudužnika i jamca; javnobilježnicki ovjerena zadužnica za korisnika kredita, sudužnika i jamca
Osnovna potrebna dokumentacijaZahtjev za kredit (popunjen i ovjeren za korisnika kredita i sudužnika s potrebnom dokumentacijom kojom se utvrđuje kreditna sposobnost); preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu; rješenja o kategorizaciji objekta; rješenja o obavljanju djelatnosti u turizmu ili Odobrenja o pružanju ugostiteljskih usluga; potvrda Turističke zajednice o uplati boravišne pristojbe zaposljednje razdoblje iznajmljivanja soba i apartmana; ostale dokumentacije kojom se dokazuje bavljenje turističkom djelatnošću; službene procjene vrijednosti nekretnina sačinjenu od straneovlaštenog procjenitelja koji ima ugovor s Bankom, za kredite koji se osiguravaju zalogom na nekretnini; građevna dozvola ili Rješenje za gradnju. Ostala dokumentacija na zahtjev Banke
Datum zadnje promjene19.11.2019.
Zatražite ponudu