Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri kojima se trguje u većini slučajeva predstavljaju privremene pričuve viška novčanih sredstava. Oni također mogu biti i sredstva sadržana u pogonima ili opremi i si. Te se vrijednosnice obično iskazuju kao dio tekuće imovine. Međutim, vrijednosnice koje predstavljaju privremena novčana ulaganja namijenjena posebnim ciljevima, kao što su proširenje pogona ili pričuve za buduće potrebe, trebale bi se iskazivati kao dugoročne investicije.

Zgombić, Business dictionary

Vezani pojmovi

 1. Alfa dionice
 2. Alotman
 3. Alternativna investicija
 4. Arhivirana prijava
 5. Automatske burzovne kotacije SEAQ
 6. Beta dionice
 7. Bik
 8. Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice
 9. COB
 10. Dan namire
 11. Degradiranje
 12. Deregulacija
 13. Derivati
 14. Dijeljenje dionica
 15. Dimljena haringa
 16. Dionica
 17. Dionička premija
 18. Dionička premija
 19. Disažija
 20. Disintermedijacija
 21. Diskrecioni račun
 22. Dividendno pokriće
 23. Dospijeće
 24. Dow Jones indeksi
 25. Državne vrijedonosnice
 26. Dvojno ovlaštenje
 27. Dvojno tržište
 28. Dvosmjerno tržište
 29. Efektna banka
 30. Emisija
 31. Emisija prava
 32. Emisija u optjecaju
 33. Emisijska cijena vrijednosnica
 34. Fiksno ukamaćene obveznice
 35. Financial Times
 36. Flotacija
 37. Formalno ime
 38. FT-SE 100
 39. Glass-Steagallov zakon
 40. Glavnica
 41. Ime
 42. Inicijalna javna ponuda
 43. Investicijska društva
 44. Investicijska vrijednosnica
 45. Izvoz kapitala
 46. Izvršenje prava
 47. Jama
 48. Jednostruko ovlaštenje
 49. Junac
 50. Komercijalna mjenica
 51. Komercijalni papir
 52. Komisija za vrijednosnice i burze - SEC
 53. Komisioni posao
 54. Konosman
 55. Kontrolor za poslovanje vrijenosnicama
 56. Konzorcij
 57. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 58. Kupon
 59. Licitacijska ponuda
 60. Likvidacijski termin
 61. Limit
 62. Longs
 63. Longs
 64. Maržni račun
 65. Medvjed
 66. Međunarodno udruženje tržišta vrijedonosnica
 67. Mirovinski fond
 68. Mogućnost kupnje dionica
 69. Nalog s ograničenjem
 70. NASDAQ
 71. Nosilac sindikata
 72. Obveznica bez kupona
 73. Odbor za jedinstvene postupke identifikacije vrijednosnica
 74. Odbor za vrijednosnice i investicije
 75. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 76. Operacije na otvorenom tržištu
 77. Opkoračivanje
 78. Osigurana hipotekarna zadužnica
 79. Osigurani zajam
 80. Otvoreni zaziv
 81. Pasivni bankarski poslovi
 82. Pismo umirenja
 83. Plasiranje
 84. Plašt
 85. Počeknina
 86. Podređen drug
 87. Polozaj
 88. Ponudbena cijena
 89. Poslovna knjiga
 90. Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS
 91. Potpisnik emisije
 92. Povjerenik
 93. Povjerenik
 94. Predvodnica
 95. Preko šaltera
 96. Prekomjeran upis vrijednosnica
 97. Prenosive vrijednosnice
 98. Prepakiranje
 99. Prevara
 100. Prijavni obrazac
 101. Primarni preprodavatelj
 102. Primarno tržište
 103. Primjerena revnost
 104. Prinos do dospijeća
 105. Prodajna ponuda
 106. Prognoziranje
 107. Programsko trgovanje
 108. Prvorazredne obveznice
 109. Ranžirac
 110. Ranžirac
 111. Raspon
 112. Razlika
 113. Razračunska ustanova
 114. Redovite dionice
 115. Registrirana vrijednosnica
 116. Rendita
 117. Repo poslovi
 118. Rotativni anranžman
 119. Savezna korporacija za stambene hipotekarne kredite
 120. Savjetodavni letak
 121. Sekuritizacija
 122. Srednja cijena
 123. Srednjoročne blagajničke obveznice
 124. Tokijska burza
 125. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 126. Tvorac tržišta
 127. Vlastiti bankarski poslovi
 128. Vlastiti kapital
 129. Zaduživanje kod banaka
 130. Zlatni certifikat

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž