Banka

Banka je profitna organizacija kojoj je core business nuđenje financijskih usluga. Tradicionalne usluge banke svode se na primanje depozita, koji su joj i izvor sredstava, te davanje kredita iz depozita, te pružanje usluga novčanih transakcija. Banke nude različite proizvode koji su fokusirani na poduzeća, stanovništvo ili na državu.

Prva banka današnjeg tipa bila je Banco di San Giorgio, koja je osnovana u Genovi, u Italiji u 15. stolječu. U Hrvatskoj postoji preko 30 banaka, kojima je za poslovanje na tržištu potrebna dozvola HNB-a.

Vezani pojmovi

 1. Banka novčarskog središta
 2. Banka za međunarodne obračune
 3. Bankar
 4. Bankarska obavijest
 5. Bankarska škola
 6. Bankarska uredba
 7. Bankarski novac
 8. Bankarstvo
 9. Bankovna poslovnica
 10. Bankovne rezerve
 11. Barirani ček
 12. Bundesbanka
 13. Crni ponedjeljak
 14. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 15. Depo poslovi - trezori
 16. Depozit
 17. Disintermedijacija
 18. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 19. Dugoročni krediti
 20. Dvojno ovlaštenje
 21. Efektna banka
 22. Eksterna sredstva
 23. Elektronički sustav plaćanja
 24. Emisija
 25. Emisija prava
 26. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 27. Europsko tržište novca
 28. Federalni sustav rezervi
 29. Fiksiranje
 30. Financijska kuća
 31. Financijsko središte
 32. Fond tržišta novca
 33. Forfait
 34. Garancija
 35. Garancija za dobro izvršenje posla
 36. Glass-Steagallov zakon
 37. Gubici od zajmova
 38. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 39. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 40. Imenovana osoba
 41. Investicijska banka
 42. Investicijska društva
 43. Juriš na banke
 44. Kapitalski udio
 45. Klirinška banka
 46. Konzorcijska banka
 47. Korespondentna banka
 48. Kredit
 49. Kredit dobavljača
 50. Kredit kupcu
 51. Kredit po tekućem računu
 52. Krediti
 53. Krediti za održavanje likvidnosti banaka
 54. Kreditna linija
 55. Kreditna politika
 56. Kreditni aranžman
 57. Kreditni poslovi
 58. Kreditni rizik banke
 59. Lihvarstvo
 60. Maržni račun
 61. Međubankovno tržište
 62. Menadžerski otkup
 63. Multiplikacija depozita
 64. Nevidljivi predmeti trgovanja
 65. Nosilac sindikata
 66. Ograničavanje kredita
 67. Opcije
 68. Osobni bankar
 69. Otplata prije roka
 70. Polog
 71. Ponzijeva shema
 72. Posebne rezerve
 73. Posrednik
 74. Postdatirati
 75. Potvrda o odobrenju kredita
 76. Povijest banaka u HR
 77. Povjerenik
 78. Povjerenik
 79. Povlačenje
 80. Prekoračenje
 81. Prijavljivanje podataka
 82. Raspon
 83. Raspon između ponudbene i prodajne cijene
 84. Recikliranje
 85. Refinanciranje
 86. Reprogramiranje
 87. Rezerva gotovine
 88. Rizik kapitala
 89. Rotativni anranžman
 90. Satelitsko bankarstvo
 91. Satelitsko bankarstvo
 92. Sekuritizacija
 93. Specijalizirane banke
 94. Središnja banka
 95. Svjetska banka
 96. Šifrirani račun
 97. Štedionica
 98. Štedna banka
 99. Trgovačka banka
 100. Ukrštena prodaja
 101. Univerzalne banke
 102. Vjerovnik
 103. Vlastiti bankarski poslovi
 104. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita
 105. Zajam
 106. Zlatno bankarsko pravilo

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž