Zagrebačka banka snižava kamate na kredite

 

Kamatne stope umanjit će se između 0,18 i 0,34 postotna poena, ovisno o valuti i vrsti kredita, a bit će vidljive na ratama kredita koje dospijevaju u veljači.

Slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS) od 1. siječnja 2017. u Zagrebačkoj banci snižavaju se promjenjive kamate stope na postojeće kredite građanima.  Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,22 postotna poena, dok će se za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,34 postotna poena. Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,18 postotnih poena, a za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,34 postotna poena.

Zagrebačka banka će sve klijente do 15. prosinca 2016. pisano obavijestiti o navedenom smanjenju, o umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu.Od prve objave Nacionalne referentne stope 7. prosinca 2012. NRS-a je smanjena već osmi put zaredom. Kamatne stope umanjene su između 1,23 i 1,28 postotna poena za kune te između 1,78 i 1,86 postotnih poena za eure, ovisno o vrsti kredita. Za iste vrijednosti smanjene su i kamatne stope na postojeće kredite građanima u Zagrebačkoj banci.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava ju Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi objavljenih podataka Hrvatske narodne banke. NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. srpnja 2017.

 

 

 

Izvor: www.poslovni.hr , 08.12.2016.

Objavljeno: 9.12.2016.
Pogleda: 3717
Tagovi: financijske institucije, krediti