09.rujna.2019

POS-ovi i subvencionirani stanovi ne smiju se rentati kao apartmani i prodavati. Tko to kontrolira i kakvo je stvarno stanje na terenu?

Sredinom srpnja ove godine, stupanjem na snagu izmijenjenog Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS), Vlada je omogućila početak borbe sa svima koji su kupili POS-ove stanove, a ne koriste ih za rješavanje stambenog pitanja, već na njima zarađuju iznajmljivanjem drugim građanima ili ih preuređuju i iznajmljuju kao turističke apartmane

Čitajte dalje »

03.rujna.2019

Broj banaka od lani se smanjio čak za petinu, dobit im snažno raste

U proteklih godinu i pol dana s hrvatskog tržišta nestalo je pet banaka pa ih je danas ukupno 20. U ožujku prošle godine otvoren je stečaj Tesla banke, tri mjeseca kasnije počeo je postupak likvidacije Primorske banke, Veneto banka pripojena je PBZ-u, Splitska banka postala je dio OTP-a, a Jadransku banku preuzeo je HPB. Trend smanjivanja broja banaka ubrzan je od 2010. godine, nakon financijske krize, ali prisutan je znatno dulje.

Čitajte dalje »

28.kolovoza.2019

Banke ponovo razmjenjuju podatke o neurednim klijentima

Kreditne i financijske institucije će kroz informatički sustav DOR obrađivati podatke o neurednom ispunjavanju obveza svojih klijenata kako bi mogle kvalitetnije procjeniti kreditnu sposobnost klijenata te smanjile rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata

 

Čitajte dalje »