OTP banka spušta kamate na postojeće kredite

 

OTP banka će u siječnju sniziti kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,34, a za kredite u kunama za 0,22 postotnih poena.

U posljednje tri i pol godine OTP banka je već sedam puta smanjivala kamatne stope građanima.

Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

 

Izvor: www.tportal.hr

Objavljeno: 6.12.2016.
Pogleda: 2992
Tagovi: financijske institucije, krediti