02.siječnja.2019

Kredit ima 56% kućanstava, a dvije trećine ih ne zna što je efektivna kamatna stopa

Više od trećine građana Hrvatske danas ima barem jedan kredit, a još petina kaže kako kredit ima neki drugi član kućanstva. Dakle, više od polovice hrvatskih obitelji kreditno je zadužena, prošle su cjelokupnu proceduru dobivanja kredita, potpisale niz papira, bile kod javnog bilježnika i odslušale sve stavke ugovora koji je na kraju potpisan, a da pri tom nisu shvatile i naučile značenje najosnovnijih pojmova - njih dvije trećine i dalje ne zna što je efektivna kamatna stopa ili ukupni trošak zajma, iako se radi o pojmovima koji su neizostavni dio svakog ugovora o kreditiranju.

Čitajte dalje »