18.svibnja.2016

Što donosi novi zakon? Građani kredite mogu pretvoriti u kune kada žele i bez naknade.

Danas završava javna rasprava o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju koji je na svojim stranicama objavilo Ministarstvo financija, a potom će on biti upućen na usvajanje Vladi i Saboru. Njegova je glavna novost da će korisnici ubuduće biti znatno bolje informirani o uvjetima odobravanja kredita, a imat će i malo veća prava po pitanju njihove izmjene. To posebno vrijedi u slučaju kada žele kredit odobren uz valutnu klauzulu pretvoriti u kunski.

Čitajte dalje »

12.svibnja.2016

Stižu nova pravila za stambeno kreditiranje

Nakon dugotrajnih priprema ovih dana ugledao je svjetlo dana prijedlog zakona koji uređuje osjetljivu temu stambenog kreditiranja. Novi propis trebao bi pravila stambenog kreditiranja uskladiti sa standardima Europske unije i tako osigurati da se Hrvatskoj ne dogodi neki novi slučaj švicarac.

Čitajte dalje »