11 kol 2016

Banke na naknadama za takva prekoračenja zarađuju 1,2 milijarde funti godišnje.

Britanski regulator za tržišno natjecanje (CMA) traži od banaka da najkasnije do 2018. usvoje takozvani sustav "otvorenog bankarstva". Taj će sustav omogućiti građanima i malim poduzećima da putem digitalne aplikacije i mobilnih telefona sigurno dostavljaju svoje podatke drugim bankama - pored matične - kako bi uspješnije upravljali svojim računima kod više banaka i uspoređivali cijene njihovih usluga.

Uveli su i konkretne mjere podrške građanima i poduzećima koji ad-hoc prekorače "dozvoljeni minus". Banke na naknadama za takva prekoračenja zarađuju 1,2 milijarde funti godišnje, a ubuduće će biti obvezne upozoriti klijente na prekoračenje i obavijestiti ih o razdoblju poštede. 

 

Izvor: www.poslovni.hr