Vujčić: Dobit HNB-a ne može se koristiti za kredite u francima

 

Hrvatska narodna banka nema mandat da dijeli dobit prema vlastitom nahođenju kome hoće niti je to moguće igdje drugdje

Visoka dobit središnje banke od 2,7 milijardi kuna, od čega jeHNB nešto više od pola milijarde kuna uplatio u državni proračun, zapela je za oko bivšem ministru financija Ivanu Šukeru (HDZ) koji je preporučio HNB-u da "sljedećih nekoliko godina izdvoji iz dobiti stotinjak milijuna kuna i uključi se u rješavanje problema kredita u švicarskim francima". Sa sličnim je zahtjevom u HNB došla i Udruga Franak, no guverner Boris Vujčić odbacuje takvu mogućnost i kaže: 

– Hrvatska narodna banka nema mandat da dijeli dobit prema vlastitom nahođenju kome hoće niti je to moguće igdje drugdje. Bivši ministar financija ne samo da ne poznaje europsku regulativu nego ni zakone o HNB-u koje je sam predlagao i koji takvu mogućnost eksplicitno zabranjuju – prokomentirao je guverner HNB-a Boris Vujčić. 

– Udruzi Franak također sam objasnio da se dobit HNB-a, ako je ostvarimo, koristi strogo namjenski. Kada dobit transferiramo u proračun, ona je prihod svih hrvatskih građana, a ne samo nekih – poručuje guverner.

Prema zakonu, najveći dio dobiti odlazi u međunarodne pričuve države koje su krajem prošle godine iznosile 12,7 milijardi eura, a manji dio u državni proračun za tekuću potrošnju. Državne pričuve služe isključivo za osiguranje međunarodne likvidnosti zemlje i stabilnost tečaja. U rezerve bi se moglo posegnuti tek ako bi došlo do zatvaranja inozemnih izvora kreditiranja, i to tako da se osigura dovoljno deviza za plaćanje dospjelih inozemnih obaveza. Hrvatske rezerve pokrivaju jednogodišnje dospijeće inozemnog duga.

Izvor: Vecernji.hr

Objavljeno: 16.3.2015.
Pogleda: 4054
Tagovi: