Vlada nije usvojila nikakve promjene za postojeće korisnike kredita

 

Udruga Franak objavila je priopćenje vezano uz raspravu Vlade RH o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama.

"Nakon prošlotjedne sjednice Vlade na kojoj se raspravljalo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, Vlada nije usvojila nikakva konkretna rješenja kojima bi se regulirala samovolja banaka.
Prijedlozi koje je Udruga Franak uputila Vladi, Ministarstvu financija i HNB-u, a koji se odnose na izmjene Zakona o kreditnim institucijama nisu prihvaćeni i nisu uvršteni u izmjene i dopune ZOKI-ja. Jedina novost je u tome što se pitanje definiranja kamatne stope rješava pozivanjem na Zakon o potrošačkom kreditiranju, čime Vlada opet ne rješava problem.
Niti jedan prijedlog Udruge Franak nije prihvaćen, no novost u odnosu na prethodni prijedlog je u tome što se sada pitanje definiranja kamatne stope rješava pozivanjem na Zakon o potrošačkom kreditiranju, na članak 11.a toga Zakona gde se propisuje da se pri sklapanju ugovora moraju definirati parametri jasni i poznati potrošaču koji utječu na visinu kamatne stope. Međutim, prema uvidu u tekst nacrta zakona o potrošačkom kreditiranju koji je poslan na konzultacije u ministarstva ta odredba o ugovaranju parametara neće se odnositi na postojeće kredite, već će za njih vrijediti samo mogućnost prijevremene otplate kredita čime se zamrzava postojeće stanje u toksičnim kreditima. U konačnom prijedlogu izmjena i dopuna tog zakona kao jedina mjera predlaže se mogućnost refinanciranja kredita bez naknade banke za prijevremenu otplatu u slučaju povećanja kamate.
Banke će stoga postojećim korisnicima kredita kamate i dalje moći mijenjati svojevoljno i jednostrano, bez pristanka druge ugovorne strane.
Udruga Franak tražila je da se njezini predstavnici uključe u radno tijelo za izradu prijedloga izmjena ZOKI-ja još prošle jeseni, jer Vlada može na temelju Kodeksa pozvati predstavnike zainteresirane javnosti na sudjelovanje u radnim tijelima za izradu zakona. Naprotiv, u radno tijelo za izradu izmjena ZOKI-ja uključeni su predstavnici kreditnih institucija, čime su građani korisnici kredita direktno diskriminirani.
Sama činjenica da je javna rasprava trajala od 24.12.2012. do 15.1.2013. te način na koji su tretirani prijedlozi dostavljeni u javnoj raspravi, pokazuju da se radi o pukom zadovoljenju forme. Stvarna namjera da se javnost uključi u izradu zakona očigledno ne postoji, dok je istovremeno jasno da se konzultacije s predstavnicima bankarskog sektora kontinuirano provode.
Udruga Franak i dalje će inzistirati na tome da se ovi zakoni usklade sa Zakonom o obveznim odnosima, da se postojeći i budući korisnici kredita zakonski stave u jednakopravni položaj, da se posebno zakonski reguliraju kamate na stambene kredite te da se donese dugo najavljivani Zakon o osobnom bankrotu."

Objavljeno: 3.4.2013.
Pogleda: 2385
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije, krediti, štednja