VENETO BANCA SCPA Grupa Veneto Banca scpa prošla stres test Europske banke

 

UPRAVA I NADZORNI ODBOR GRUPE VENETO BANCA SCPA IZUZETNO ZADOVOLJNI REZULTATIMA SVEOBUHVATNE PROCJENE (COMPREHENSIVE ASSESSMENT) STRESS TESTA EUROPSKE BANKE.


Primajući na znanje priopćenja o Sveobuhvatnoj procjeni (Comprehensive Assessment) koja su u nedjelju, 26. listopada 2014. godine objavili Europska središnja banka (ECB), Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i talijanska središnja banka, Banca d'Italia, Grupa Veneto Banca scpa priopćuje da je, uzimajući u obzir mjere usklađivanja već provedene u prvih devet mjeseci 2014. godine, priznate i od strane gore navedenih tijela, prilikom testa otpornosti na stres (Stress Test) ostvarila sljedeće rezultate koji su zajedno s Pregledom kvalitete aktive (AQR) sastavni dio Sveobuhvatne procjene(Comprehensive Assessment) :

- „osnovni" scenarij: redovni osnovni kapital grupe na konsolidiranoj osnovi nakon Sveobuhvatne procjene (Comprehensive Assessment) iznosi 8,6 % u odnosu na najmanji predviđeni prag od 8 %

- „nepovoljni" scenarij: redovni osnovni kapital grupe na konsolidiranoj osnovi nakon Sveobuhvatne procjene (Comprehensive Assessment) iznosi 5,6% u odnosu na najmanji predviđeni prag od 5,5 %.

U svjetlu navedenoga u Grupi Veneto Banca scpa neće biti nikakve potrebe za primjenom mjera jačanja kapitala vezanih za Sveobuhvatnu procjenu (Comprehensive Assessment).

Predsjednik Grupe Veneto Banca scpa, gosp. Francesco Favotto dao je sljedeći komentar: "Rezultati koje su danas objavila državna i tijela Europske unije pokazuju da je naša institucija stabilna i da reagira na promjene te da će biti jedan od sudionika tržišta u Europi, na način na koji je to oduvijek bila u Italiji. Ovom prilikom želim, još jedanput zahvaliti svim našim dioničarima, kojih je preko 88 tisuća, koji su nam svojim uobičajenim povjerenjem omogućili da polučimo uspjeh i na ovom zahtjevnom ispitu".

Predsjednik Uprave Grupe Veneto Banca scpa, gosp. Vicenzo Consoli sa zadovoljstvom je naglasio: „Htio bih prvenstveno zahvaliti svim našim kolegama koji su svakodnevnim zalaganjem omogućili Banci da ostvari ovaj ambiciozan rezultat koji daje novi poticaj na putu rasta i podrške našem području, našim obiteljima i našim poduzećima. Na kraju, pridružujem se Predsjedniku u zahvali svim našim dioničarima koji su pružili uobičajenu potporu koja svih ovih godina nije izostajala."

Grupa Veneto Banca scpa

Izvor: Jutarnji.hr

Objavljeno: 30.10.2014.
Pogleda: 4844
Tagovi: financijske institucije