12 lis 2011
Makroekonomija, Financijske institucije

Pri izboru vrste štednje, osim financijske situacije i razine znanja koju pojedino ulaganje zahtjeva, važnu ulogu igra i sklonost riziku, koja je pri ulaganju u dionice i investicijske fondove izraženija u odnosu na klasičnu štednju u banci ili pak uplatu životnog osiguranja, koje se ističe kao jedno od najsigurnijih vidova štednje. Donosimo tekst Business.hr-a.

Policu životnog osiguranja najviše se isplati ugovoriti s prvim zaposlenjem i na dulji period, a osnovna razlika između životnog osiguranja i klasične štednje odnosi se na činjenicu da životno osiguranje uz štedni element sadrži i rizik smrti.  Ako se o životnom osiguranju razmišlja prvenstveno kao o obliku štednje na razdoblje kraće od preporučljivih 20-30 godina, u domaćim osiguravajućim kućama koje su sudjelovale u anketi Business.hr-a - Croatia osiguranju, Graweu i Allianzu ističu kako se minimalan rok kreće od dvije (Allianz) do deset godina (Grawe i Croatia osiguranje), ovisno o dinamici uplata koje mogu iznositi i do 15 eura mjesečno.  Pored mjesečne, moguće je ugovoriti kvartalnu, polugodišnju ili godišnju uplatu premije, ali i jednokratno.

Standard i mirovina 
Kako ističu u domaćim osiguravajućim kućama, osnovna razlika između životnog osiguranja i ostalih vrsta štednje, poput ulaganja u investicijske fondove ili klasične štednje u banci, jest u tome što polica životnog osiguranja uz štednu komponentu sadrži i rizik smrti tijekom trajanja osiguranja.  U slučaju smrti, isplaćuje se cijela svota, bez obzira na to koliko je sredstava do tada bilo uplaćeno. (U nekim programima i prilikom nastupa teške bolesti se isplaćuje cijela svota, a prilikom smrti uslijed nezgode 3x osigurana svota, op.ur.)

„Policu osiguranja života, prije svega zbog aspekta sigurnosti, a pogotovo ukoliko se ugovara u ranijoj životnoj dobi i na dulji rok, svakako preporučujemo kao dodatni instrument osiguranja što kvalitetnijeg životnog standarda u mirovini“, poručuju iz Allianza, gdje je prosječna dob ugovaratelja police osiguranja života 34 godine, dok u spolnoj strukturi prevladavaju muškarci s udjelom od 55 posto.  Ugovoreni fiksni iznosi premija i osiguranih svota mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja. 

„Ulaganje u policu osiguranja života uvijek je isplativa investicija jer je to jedini proizvod koji istodobno jamči sigurnost osiguranika i njegove obitelji u slučaju smrti, dok ujedno predstavlja i konkurentan oblik štednje uz valutnu klauzulu uvećanu za dobit“, kažu u ovoj osiguravajućoj kući.

Rizici pri ugovaranju 
Među rizike koji se gledaju pri ugovaranju police osiguratelji primarno ističu dob i spol osiguranika kao i njegovo zdravstveno stanje.  Bitno je i da li je osiguranik izložen povećanom riziku smrti ukoliko se bavi opasnim zanimanjem ili sportom jer u tim slučajevima treba platiti doplatnu premiju. Ukoliko se osiguranje sklapa s većim osiguranim svotama, zbog ocjene rizika osiguranik treba obaviti liječnički pregled.  Kod ugovaranja dopunskog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja potrebno je ocijeniti rizik bavljenja opasnim sportom, dok se kod ugovaranja dopunskog osiguranja teško bolesnih stanja rizik ocjenjuje kroz pristupnu dob i spol osiguranika, njegovo zdravstveno stanje kao i kroz eventualno rizično zanimanje kojim se osiguranik bavi, a koje predstavlja uvećani rizik i za koje se obračunava doplatna premija. 

Nakon isteka osiguranja osiguraniku se isplaćuje ugovorena svota koja, kako napominju iz osiguranja, ovisi o visini premije, trajanju osiguranja, načinu i dinamici plaćanja te dobi, spolu, zdravstvenom stanju i drugim faktorima, uvećana za pripisani dobitak.  Sam dobitak, pojašnjavaju, ovisi o nekoliko faktora poput visine sredstava ugovaratelja, financijom rezultatu koje je osiguravajuće društvo ostvarilo raspolaganjem sredstvima ugovaratelja kao i cjelokupnom rezultatu poslovanja društva.  Iz Allianza pritom napominju kako se u najvećem broju slučajeva isplata po polici vrši nakon isteka osiguranja, odnosno po doživljenju.

Što je najisplativije? 
Na pitanje kada se životno osiguranje i uz koju svotu najviše isplati, osiguratelji ističu da je s uplatama najbolje početi već pri prvom zaposlenju i na dulji period.  Iz Croatija osiguranja tako navode primjer mladića starog 25 godina koji za životno osiguranje godišnje može izdvojiti 420 eura. Osiguraniku iz navedenog primjera savjetovali bi da ugovori policu mješovitog osiguranja života uz koju je moguće ugovoriti dopunska osiguranja od posljedica nesretnog slučaja te dopunsko osiguranje za slučaj teško bolesnih stanja.  U ovom slučaju osiguranik će od ukupno izdvojenog iznosa za policu osiguranja života 380 eura izdvojiti za ugovaranje osnovnog osiguranja života, dok će ostatak premije od 40 eura izdvojiti za dopunska osiguranja. 

Za policu trajanja 30 godina osigurana svota za doživljenje te smrt uslijed bolesti iznosila bi 11.932 eura. U slučaju smrti uslijed nezgode, korisnicima se isplaćuje osigurana svota u iznosu od 23.864 eura. Osigurana svota za slučaj smrti isplaćuje se u cijelosti bez obzira u kojoj godini trajanja osiguranja je smrt nastupila.

Niža pristupna dob, veća dobit 
Prema izračunu Croatija osiguranja na primjeru žene i muškarca starosti 30 godina koji tijekom minimalnog perioda od 10 godina uplaćuju 30 eura mjesečno, po isteku osiguranja dobit će 3374, odnosno 3388 eura uvećano za pripisanu dobit.  Za slučaj smrti uslijed bolesti, dobivaju istu svotu, dok za slučaj smrti uslijed nezgode muškarac/obitelj dobiva 6748 eura, a žena 6776 eura. 

Ako se pak na uplatu police životnog osiguranja odluče 10 godina kasnije, muškarac će nakon 10 godina imati osiguranu svotu od 3335 eura uvećano za pripisanu dobit, a istu svotu dobit će za slučaj smrti uslijed bolesti. Osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode iznosit će 6670 eura. Žene iste dobi za slučaj doživljenja ili smrti uslijed bolesti imat će osiguranu svotu od 3372 eura te osiguranu svotu od 6744 eura za slučaj smrti uslijed nezgode. 

Na istom primjeru u Grawe osiguranju, nakon isteka klasičnog štednog osiguranja Grawe Classica, osigurana svota za ženu starosti 30 godina nakon 10 godina iznosi 3349 eura, a za muškaraca 3346 eura.  Ukoliko se radi o pristupnoj dobi od 40 godina, osigurana svota za ženu na razini je od 3333 eura, dok za muškarca ona iznosi 3307 eura.  U Allianzu je životno osiguranje moguće ugovoriti i na kraće periode pa je tako na primjeru muškarca i žene koji tijekom pet godina za uzajamno mješovito osiguranje života uplaćuju 30 eura isplata po isteku osiguranja uvećana za dobit pripisanu polici 1611, odnosno 1616 eura. U slučaju smrti uslijed nezgode ona za ženu iznosi 3232 eura, a za muškarca 3222 eura, dok isplata u slučaju smrti uslijed prometne nezgode za ženu iz navedenog primjera iznosi 4848 eura, a za muškaraca 4833 eura.

---
Naša agencija PRO zastupanje ovlašteni je zastupnik svih vrsta osiguranja, koja se ponosi osmogodišnjim iskustvom i vrhunskom uslugom.
Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja vezana uz osiguranje i predložiti Vam najbolji proizvod, sukladno Vašim željama i mogućnostima.
Nazovite nas na kontakt telefone 01-6410-938,
091-2222-070 ili kontaktirajte e-mailom: info@moj-bankar.hr

Izvor: Business.hr
Foto: iStock