14 kol 2018
Financijske institucije, Osiguranje

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2018. godine društva za
osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.250.788.325 kn, što predstavlja rast od
10,51% u odnosu na srpanj 2017. godine.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2018. godine društva za
osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.250.788.325 kn, što predstavlja rast od
10,51% u odnosu na srpanj 2017. godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 68,82% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.301.650.445 kn i viša je 9,90% u odnosu na srpanj prethodne godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.339.176.635 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 6,99% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,42% te 31,13% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.269.550.085 kn i viša je 6,80% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih 5 mjeseci 2018. sklopljeno je 1.377.906 polica odnosno 75.835 polica (5,82%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 921,36 kn te je 0,92% viša u odnosu na isto razdoblje 2017. kada je iznosila 912,98 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.949.137.880 kn, te bilježi rast od
11,88%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 31,18% (u lanjskom razdoblju je udio u
ukupno zaračunatoj premiji bio 30,80%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.528.370.759 kn,
odnosno premijom višom 17,59% u odnosu na srpanj 2017., a koje u skupini životnih osiguranja
sudjeluje s 78,41%, te u ukupnoj premiji s 24,45%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih
ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 329.381.838 kn i
udjelom u ukupnoj premiji 5,27% uz pad u odnosu na srpanj prethodne godine od 4,18%; Dopunska
osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 76.639.708 kn i udjelom u ukupnoj
premiji od 1,23% i padom od 1,38%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 12.055.716 kn i
padom od 33,08% u odnosu na srpanj prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja
sa zaračunatom premijom od 2.689.859 kn i padom od 5,94% u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine.

 

 

Izvor: www.svijetosiguranja.eu, 14.08.2018.