Srpske banke građanima vraćaju preplaćene kamate

 

Srpske banke će, po svemu sudeći, vratiti građanima sve što su neosnovano naplatile u proteklih pet godina kroz povećanje kamata na dugoročne kredite

Kako navode Večernje novosti, prema preporuci Narodne banke Srbije, bankari će morati obračunati koliko su više uzeli novca klijentima podižući kamate na kredite uz obrazloženje da je to u skladu sa 'poslovnom politikom', i to od trenutka mijenjanja ugovora do početka primjene Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, krajem 2011. godine.

Ovaj iznos banke bi trebalo uračunati u prijevremenu otplatu kredita i o tome obavijestiti klijente te im dostaviti izmijenjeni plan otplate.

Na ovaj korak NBS se odlučila nakon sve više tužbi građana protiv banaka koje su podigle kamate na kredite bez preciznog objašnjenja i zbog toga izgubile sporove.

Primjenom ove preporuke smanjuje se i mogućnost nastanka nepredviđenih gubitaka i troškova iz mogućih budućih sudskih sporova. Zbog toga banke bi trebale, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja i propisima zaštite korisnika financijskih usluga, uskladiti kamate.

Prema Zakonu o zaštiti korisnika financijskih usluga, neophodno je da je definirana ugovorna obaveza, odnosno da se precizno navede o čemu ovisi kamata. Osim toga, na promjenu ugovora ne može utjecati jednostrano ni banka ni klijent.

Velik broj građana, naročito korisnika stambenih kredita u švicarskim francima, već je tužio nekoliko banaka, i prvi sporovi su dobijeni.

Premda je dosta banaka prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga korigiralo svoje kamatne stope, one nikada nisu vraćene u cijelosti na prvobitnu razinu.

izvor: tportal

Objavljeno: 3.6.2013.
Pogleda: 1972
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije, krediti, štednja