SAZNAJTE JESTE LI KREDITNO SPOSOBNI - 10 PITANJA Što sve treba znati prije podnošenja zahtjeva za kredit

 
SAZNAJTE JESTE LI KREDITNO SPOSOBNI - 10 PITANJA Što sve treba znati prije podnošenja zahtjeva za kredit

1. Koje podatke sadrži kreditno izvješće potrošača (građanina)?

Najvažniji dio kreditnog izvješća potrošača je pregled novčanih obveza. U njemu su navedeni ukupan broj, broj novčanih obveza s negativnim rejtingom, kreditni limit po valuti, iznos ugovorenog plaćanja s frekvencijom otplate, saldo - trenutno i dospjelo, datume otvaranja novčanih obveza (najstariji i posljednji) i pregled ukupnog broja zahtjeva, odnosno upita u bazi Registra u posljednjih 30 dana i 24 mjeseca, kao i datum posljednjeg zahtjeva - upita.

Što znači detaljne informacije za svaku pojedinačnu novčanu obvezu, vrstu novčane obveze, svojstvo (dužnik, jamac ili sudužnik), vrstu kreditora, iznos/limit, minimalno plaćanje (iznos anuiteta/rate), frekvenciju otplate, datum otvaranja, datum isteka ugovora, status odnosno stanje novčane obveze, datum stanja, posljednje plaćanje, saldo (nedospjela glavnica), dospjelo, iskorišteno i instrument osiguranja (ako je dostupan). Također, i podatke o eventualnim danima kašnjenja u izmirivanju dospjelih novčanih obveza.

 

2. Tko donosi odluku o tome hoće li vam se odobriti novo zaduženje?

Odluka o odobrenju novog zaduženja u isključivoj je nadležnosti financijske institucije (banke, leasinga, kartične kuće, stambene štedionice, ostalih financijskih institucija), ovisno o njezinim internim aktima i kreditnim politikama.

3. Ako jedna banka odbije moj zahtjev za kredit na temelju izvješća HROK-a, je li moguće da mi druga odobri na temelju tog istog izvješća?

Da, to je itekako moguće. Kreditne politike i politike upravljanja rizicima razlikuju se među bankama pa je moguće da dvije banke na temelju istog kreditnog izvješća donesu različitu odluku.

4. Što se sve vidi na kreditnom izvješću građanina?

Na kreditnom izvješću potrošača (građanina) prikazuju se podaci o različitim vrstama novčanih obveza: od prekoračenja po tekućem računu, preko kredita i kreditnih kartica do leasinga i ostalih vrsta obveza.

5. Koliko dugo se prikazuju podaci o novčanim obvezama?

Podaci o otvorenim novčanim obvezama (koje su u tijeku otplate) prikazuju se cijelo vrijeme otplate. Podaci o zatvorenim novčanim obvezama brišu se nakon isteka četiri godine od godine u kojoj je novčana obveza zatvorena.

6. Prikazuju li se u kreditnom izvješću podaci o blokadama računa?

Podaci o blokadama tekućih i transakcijskih računa ne prikazuju se na kreditnom izvješću jer nisu predmet dostave u Registar. Te informacije ima FINA.

7. U kojem roku mogu dobiti svoje kreditno izvješće?

Kada klijent podnosi zahtjev za kreditnim izvješćem u prostorijama HROK-a, kreditno izvješće (potrošača ili poslovnog subjekta) izrađuje se i uručuje odmah, a nakon identifikacije klijenta. Kada klijent podnosi zahtjev za kreditnim izvješćem putem banke, onda najkasnije u roku od tri radna dana.

8. Kome su dostupni podaci iz Registra?

Podaci iz Registra dostupni su samo financijskim institucijama korisnicama HROK-a, i to samo onda kada klijent potpiše suglasnost da se ti podaci mogu formirati u kreditno izvješće.

9. Što trebam učiniti ako ne želim da financijske institucije korisnice HROK-a mogu za mene izraditi kreditno izvješće?

Preduvjet za izradu kreditnog izvješća je, beziznimno, pisana suglasnost klijenta. Stoga, ako ne želite da vaši podaci budu dostupni, dovoljno je da ne potpišete suglasnost za izradu svojeg kreditnog izvješća. To, naravno, povlači posljedice. Nedavanje suglasnosti svaka financijska institucija korisnica Registra interpretira i ocjenjuje prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama. Svaki klijent također može zabraniti da se pojedini podaci o njemu razmjenjuju ili objedinjavaju u Registru prilikom sastavljanja kreditnih izvješća. Klijent može i opozvati zabranu koju je zahtijevao.

10. Mogu li zatražiti kreditno izvješće za drugu fizičku osobu?

Kreditno izvješće na osobni zahtjev za drugu osobu možete zatražiti isključivo ako za to imate punomoć te osobe ovjerenu kod javnog bilježnika. U slučaju da je riječ o osobi koja je preminula, kreditno izvješće na osobni zahtjev može zatražiti isključivo osoba koja je imenovana zakonskim nasljednikom uz predočenje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

 

Izvor: Jutarnji.hr

Objavljeno: 5.5.2016.
Pogleda: 4030
Tagovi: financijske institucije, krediti