Prva dva mjeseca 2010: Poduzećima više, građanima manje plasmana

 

Prema biltenu HNB-a, ukupni krediti smanjeni su za 2,2 milijarde kuna, u odnosu na kraj 2009., i sada iznose 250,4 milijardi kuna. U odnosu na 2009. kada su krediti poduzećima stagnirali, početkom ove godine krediti poduzećima su porasli za milijardu kuna dok su plasmani stanovništvu pali za približno jednak iznos.

Prema biltenu HNB-a, ukupni krediti smanjeni su za 2,2 milijarde kuna, u odnosu na kraj 2009., i sada iznose 250,4 milijardi kuna. U odnosu na 2009. kada su krediti poduzećima stagnirali, početkom ove godine krediti poduzećima su porasli za milijardu kuna dok su plasmani stanovništvu pali za približno jednak iznos.

Trend rasta plasmana poduzećima planira se i u narednom razdoblju prvenstveno zbog efekata "HBORovih kredita".

Kod  stanovništva, bilten HNBa pokazuje da su u prva dva mjeseca auto krediti smanjeni za 300 milijuna kuna, kartični plasmani za 200 milijuna, a ostali krediti za oko 400 milijuna kuna. Oročeni depoziti stanovništva u prva tri mjeseca porasli su za 1,2 milijarde kuna.


HNB

Objavljeno: 3.4.2010.
Pogleda: 1073
Tagovi: makroekonomija, krediti