PBZ i RBA nude kredite za stan uz državnu subvenciju

 

Svi oni koji se spremaju na kupnju nekretnine, odsad mogu uzeti stambeni kredit uz subvenciju Republike Hrvatske, po modelu u kojem će država u prve četiri godine otplate kredita plaćati polovicu mjesečnog anuiteta.

Ponudu takvih kredita odsad nudi Raiffeisen banka, koja ističe da su takvi krediti namijenjeni za kupnju novog stana u zgradi i koji se kupuje izravno od investitora ili izvođača, a čija prodajna cijena s PDV-om nije veća od 1.900 eura po metru kvadratnom.

RBA je priopćila da će navedene kredite odobravati u iznosu od 5.000 do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, uz rok otplate od najmanje 20, a najviše do 30 godina, uz sljedeće instrumente osiguranja kredita: založno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist banke, polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist banke, suglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu, zadužnica za sve sudionike u kreditu.

Kamatna stopa za realizaciju subvencioniranih stambenih kredita iznosi 4,44% godišnja, fiksna je za prve četiri godine, a promjenjiva za preostali rok otplate (EKS 4,56%). Po proteku prve četiri godine otplate kredita, a najmanje sljedeće dvije godine, kamatna stopa neće biti viša od 10 posto u odnosu na kamatnu stopu određenu za prve četiri godine otplate kredita.

Također, korisnik ovog kredita oslobođen je plaćanja naknade za odobrenje kredita, interkalarne kamate te troškova police životnog osiguranja.

Slična ponuda i u PBZ-u

Sličnu ponudu je nedavno objavila i Privredna banka Zagreb. Fiksna kamatna stopa u PBZ-u za prve četiri godine otplate iznosi 4,50 posto, a efektivna kamatna stopa 4,59 posto (izračunata na maksimalni iznos kredita uz subvenciju od sto tisuća eura, za prve 4 godine, a bez uračunatih troškova police osiguranja nekretnine, čija visina ovisi o pojedinoj ponudi osiguravajućih društava i kvadraturi nekretnine).

Također, ističu da se krediti mogu realizirati bez naknade za obradu kredita, bez troškova procjene nekretnine, bez plaćanja interkalarne kamate (kamate za vrijeme korištenja kredita). U PBZ-u nude i besplatnu policu osiguranja nekretnine (Generali ili Croatia osiguranje) za prvu godinu otplate.

izvor: net.hr

Objavljeno: 26.4.2011.
Pogleda: 2228
Tagovi: makroekonomija, financijske institucije, krediti, štednja