20 pro 2017
Financijske institucije, Krediti

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava je Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi objavljenih podataka Hrvatske narodne banke.

OTP banka u srijedu je izvijestila da će u siječnju sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, pa će tako kamate na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,29, a za kredite u kunama za 0,19 postotnih bodova.

Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu, navodi se u priopćenju banke.

Dodaje se da je u posljednje četiri i pol godine OTP banka devet puta smanjivala kamatne stope građanima.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava je Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi objavljenih podataka Hrvatske narodne banke.

NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Nedavno je i Zagrebačka banka najavila da će od početka iduće godine sniziti promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građanima slijedom kretanja NRS-a, a umanjenje će iznositi između 0,15 i 0,29 postotnih bodova, ovisno o valuti i vrsti kredita, te će biti vidljivo na ratama kredita koje dospijevaju u veljači.

 

 


Izvor: www.poslovni.hr, 20.12.2017.