OTP banka preuzima i ostatak udjela u Banco Popolare Croatia

 

 Hanfa je OTP banci odobrila ponudu za preuzimanje preostalih dionica Banco Popolare Croatia.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja, sukladno odredbi članka 9. stavak 1. ZPDD-a, dana 31. siječnja 2014. godine, kada je ponuditelj sklopio Ugovor o kupoprodaji društva BANCO POPOLARE CROATIA d.d. s društvom Banco Popolare-Societa Cooperativa. S obzirom da je Ponuditelj bio u obvezi ishođenja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za stjecanje dionica Ciljnog društva, sukladno odredbi članka 24.a ZPDD-a, početak roka od 30 dana za podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje iz članka 24. stavak 1. ZPDD-a je odgođen do ishođenja takvog odobrenja dana 18. travnja 2014. godine.

Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 571,58 kuna.

Prema potvrdi Zagrebačke burze od dana 13. svibnja 2014. godine, u razdoblju od 30. listopada 2013. godine do 30. siječnja 2014. godine na uređenom tržištu se dionicama Ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Stoga je Ponuditelj bio obvezan sukladno odredbi članka 22. stavak 3. točka 9. ZPDD-a Agenciji dostaviti elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva, revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora. Prema elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva kojeg je revidirao neovisni ovlašteni revizor iz društva Ernst & Young Savjetovanje, fer vrijednost dionice Ciljnog društva iznosi 571,58 kuna.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 571,58 kuna po dionici, određena u skladu s odredbama članka 16. stavak 2. i 3. ZPDD-a.

Ponuditelj je imatelj ukupno 187.162 dionica Ciljnog društva od čega je 170.317 redovnih, a 16.845 povlaštenih dionica. Temeljni kapital Ciljnog društva u iznosu od 95.130.000,00 kuna je podijeljen na ukupno 190.260 dionica nominalne vrijednosti 500,00 kuna po dionici od čega 172.060 redovnih dionica oznake SSNC-R-A te 18.200 povlaštenih dionica oznake SSNC-P-A1. Ponuda za preuzimanje se odnosi na redovne i na povlaštene dionice Ciljnog društva.

Ugovor kojim je OTP banka Hrvatska stekla 98,37 posto udjela u Banco Popolare Croatia potpisan je 31. siječnja ove godine, a tada je objavljeno i da je vrijednost te transakcije oko 107 milijuna kuna. 

Izvor: SEEbiz.eu

Objavljeno: 9.6.2014.
Pogleda: 2432
Tagovi: financijske institucije