OTP Banka završila prošlu godinu sa dobiti od 11,9 milijuna eura

 

U kriznoj 2009. godini rezervacije za rizična potraživanja u OTP banka Hrvatska porasle su na 7,08 milijuna eura, a dobit je pala za 36 posto na 11,39 milijuna eura.

OTP banka Hrvatska, zabilježila je lani pad neto dobiti za 36 posto na 11,9 milijuna eura, dok su gubici od rezervacija za rizična potraživanja porasli na 7,08 milijuna eura, podaci su iz konsolidiranog izvješća matične, mađarske OTP Bank. Hrvatska je podružnica banke u 2008. ostvarila dobit od 149,2 milijuna kuna, dok su gubici od rezerviranja iznosili 27,3 milijuna kuna.

Mađarska OTP Bank zabilježila je ukupnu lanjsku dobit od 151,2 milijarde forinti (563,5 milijuna eura) što je 37 posto manje u odnosu na godinu ranije. Razlog je snažan rast rezervacija za loše plasmane koje su skočile za 124 posto na 249,6 milijardi forinti (930,25 milijuna eura). Tako je banka zbog povećanja gubitaka po rezervacijama u svim podružnicama južne i istočne Europe zabilježila znatni pad dobiti ili gubitke.

Ukrajinska OTP banka je pritom ostvarila 43,6 milijardi forinti gubitka, dok su provizije za loše plasmane u toj podružnici porasle na 95 mlrd forinti. U Rusiji je dobit banke lani smanjena 65 posto na 3,1 mlrd forinti, uz rast gubitaka od rezervacija na 21 milijardu forinti. U Bugarskoj je profit pao 20 posto na 24,8 mlrd forinti, a provizije na rizike su porasle na 25,9 mlrd forinti. Srpska OTP banka imala je prošle godine gubitak od 9 milijardi forinti, dok je dobit u Crnoj Gori pala 85 posto na 428 milijuna forinti.

Konsolidirani bančini neto prihodi od kamata bili su 2009. godine veći za 38 posto te su iznosili 601,4 milijardi forinti. Prilagođeni za iznose provizija na rizike, neto prihodi od kamata ostali su prošle godine u porastu za 8 posto. Ukupna imovina OTP Bank na kraju prošle godine je iznosila 9,8 bilijuna forinti što je za 4 posto više u usporedbi s krajem 2008.

Bankamagazin

Objavljeno: 2.3.2010.
Pogleda: 1305
Tagovi: financijske institucije