29 srp 2016
Financijske institucije, Krediti

Odlučili ste obnoviti svoj vozni park, a nemate pri ruci dovoljno keša. Kredit može biti dobro rješenje, ali prije odluke pročitajte naše savjete kako biste mogli na pravi način usporediti dostupne ponude i odabrati najpovoljniju opciju

Kredite za financiranje kupnje vozila nudi većina banka i to direktno ili putem auto kuća. Osnovni preduvjet za dobivanje kredita su stalna primanja, a pored njih obično se traže i dodatne garancije.

Ništa bez kreditne sposobnosti

Mogućnost dobivanja kredita i visina kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti. Nju procjenjuje banka prema prema posebnom izračunu pri čemu su glavni kriteriji visina plaće i razina do koje plaća smije biti opterećena kreditom.

Na temelju tih kriterija bankar izračunava najveći mjesečni anuitet odnosno maksimalan iznos kredita koji možete podići. Primjerice, ako vam je plaća 8.000 kuna i nije opterećena drugim kreditima, a kreditna sposobnost se računa kao jedna trećina neopterećenih primanja, maksimalan anuitet iznosi 2.666 kuna.

Kreditnu sposobnost možete pojačati ako uključite sudužnika ili jamca pa vam na taj način mogu biti dostupni veći iznosi kredita.

Uz odgovarajuća primanja, uvjet za dobivanje kredita je i urednost podmirenja obveza što banka provjerava uvidom Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK).

Banke se maksimalno štite od rizika

Uz sudužnike i jamce, banke obično traže i dodatne instrumente osiguranja. Najčešći su osobna zadužnica koja banci omogućuje zapljenu plaće te fiducij pomoću kojeg se banci automatski prenosi vlasništvo nad vozilom u slučaju neplaćanja. Takav mehanizam zaštite banke obično traže kod iznosa kredita većih od 10.000 eura. 

Neke banke traže da u slučaju štete na vozilu naknada štete ide u njihovu korist, a što osiguravaju kroz vinkuliranu kasko policu osiguranja. Nerijetko se traži i plaćanje premije osiguranja kredita kod osiguravajuće kuće. 

Traženi instrumenti osiguranja ovise o visini kredita, kreditnoj sposobnosti i odabranom modelu kredita. Instrumenti se obično mogu i kombinirati, tako da, primjerice, jamac zamjeni fiducij i sl. 

Kako odabrati najpovoljniji kredit

Neminovan trošak kredita je kamata, ali uz nju se javljaju još brojni troškovi o kojima treba voditi računa. 

Banke u pravilu obračunavaju trošak obrade kredita koji se kreće od jedan do tri posto vrijednosti kredita pri čemu postoji ograničenje u apsolutnom iznosu koji obično ne prelazi 1.000 kuna. 

Značajni troškovi vezani su uz instrumente osiguranja. Stoga trebate voditi računa da osigurate kombinaciju osiguranja s minimalnim troškovima.

Tako, primjerice, osiguranje kredita kod osiguravajuće kuće stoji od 1,5 do 2,5 posto iznosa kredita. 

Dodatne troškove nosi i fiducij. Uz naknadu za provedbu upisa banke na vlasništvo vozila (fiducij) koja se kreće oko 350 kuna, morate računati i na trošak njegovog brisanja nakon otplate kredita koji iznosi oko 180 kuna.

Kako biste mogli realnije procijeniti kreditne ponude različitih banka, prilikom usporedbe obratite pažnju na efektivnu kamatnu stopu. Ona u sebi sadrži većinu troškova kredita, uključujući naknade, osiguranja i ostale izravno povezane troškove kredita.

Aktualnu ponudu auto kredita rangiranih prema efektivnim kamatnim stopama možete pogledati na servisu Moj-bankar. 

 

 

Izvor: www.tportal.hr, 27.07.2016.