Međunarodne pričuve HNB-a dostatne za održavanje stabilnog tečaja

 

Bruto međunarodne pričuve HNB-a izražene u eurima na kraju travnja iznosile su 15,9 mlrd eura, što pokriva robni izvoz u sljedećih osam mjeseci, a u potpunosti pokriva obveze prema inozemnim vjerovnicima koje dospijevaju do kraja ove godine

Prema posljednjim podacima HNB-a ukupna aktiva središnje banke u travnju je iznosila 121,4 milijarde  kuna što predstavlja smanjenje na mjesečnoj te nastavak rasta na godišnjoj razini. Naime, aktiva središnje banke se, nakon mjesečnog povećanja od 2,1 posto u ožujku, smanjila za 4,1 milijardu kuna ili 3,2 posto.

Unatoč padu na mjesečnoj razini, u odnosu na isti mjesec prošle godine, ukupna aktiva nastavila je bilježiti stope rasta (10,0% odnosno viša je za 11,1 mlrd. kuna). Promjene na mjesečnoj i na godišnjoj razini prvenstveno su odraz kretanja inozemne aktive s obzirom na to da je njen udio u ukupnoj aktivi čini blago iznad 99 posto, navode u aktualnoj ekonomskoj analizi analitičari Raiffeisena.

Inozemna aktiva HNB-a na kraju travnja iznosila je 120,3 milijardi kuna što predstavlja pad na mjesečnoj (-3,3% ili 4,1 mil. kuna) te rast na godišnjoj razini (10,1% ili 11,1 mlrd. kuna). S obziromna to da inozemna aktiva predstavlja kunsku protuvrijednost međunarodnih pričuva, snažniji rast na godišnjoj razini bio je ograničen tečajnim kretanjima odnosno jačanjem kune u odnosu na euro (0,8%) na godišnjoj razini.

U strukturi inozemne aktive nalaze se plasmani u vrijednosne papire, oročeni depoziti u stranim bankama, efektiva i depoziti po viđenju u stranim bankama, posebna prava vučenja te pričuvna pozicija kod MMF-a koji su u bilanci HNB-a iskazani u kunama. Pri tome su značajne promjene i na mjesečnoj na godišnjoj razini  zabilježene u stavci oročeni depoziti u stranim bankama koji u strukturi inozemne aktive čine udio od 28 posto.

Bruto međunarodne pričuve izražene u eurima zabilježile su u travnju pad na mjesečnoj te rast na godišnjoj razini. Tako su na kraju travnja iznosile 15,9 milijardi eura što na  mjesečnoj razini predstavlja pad za 3,4 posto ili smanjenje za 559,6 milijuna eura.

S obzirom na deviznu intervenciju HNB-a provedenu u svibnju (pri čemu je od banaka otkupljeno 320,5 mil. eura) u spomenutom mjesecu bi međunarodne pričuve trebale ponovno zabilježiti rast na mjesečnoj razini na što upućuju i navodi HNB-a. U odnosu na travanj prošle godine zabilježen je rast od 10,5 posto ili 1,5 milijardi eura.

Stabilna monetarna politika
Iznos međunarodnih pričuva najčešće se promatra u odnosu na vrijednost uvoza roba i usluga te u odnosu na dospjele kratkoročne obveze po osnovi inozemnog duga. Vrijednost međunarodnih pričuva odgovara za pokriće robnog izvoza u, otprilike, sljedećih osam mjeseci dok je minimalna optimalna razina tri mjeseca.

S druge strane, prema HNB-ovim projekcijama otplate bruto inozemnog duga one u potpunosti pokrivaju trenutne obveze prema inozemnim vjerovnicima koje dospijevaju do kraja ove godine (7,9 mlrd. eura). Dakle, trenutni iznos međunarodnih pričuva dostatan je za uspješno provođenje financiranja eventualnih neravnoteža u bilanci plaćanja te provođenje stabilne monetarne politike (održavanje stabilnosti tečaja), navode analitičari Raiffeisena.

U pasivi bilance HNB-a primarni novac s udjelom od 73,9 posto zabilježio je pad na mjesečnoj i rast na godišnjoj razini (-3,2% odnosno 10%) dosegnuvši tako gotovo 90 milijardi kuna.  Pri tome je značajan doprinos rastu na godišnjoj razini došao od povećanja gotovog novca izvan kreditnih institucija te depozita kreditnih institucija koji zajedno čine udio veći od 93 posto,  a zabilježili su godišnje stope rasta od 11,2 posto  odnosno 31,1 posto.

 

 

Izvor: www.tockanai.hr, 20.06.2018.

Objavljeno: 20.6.2018.
Pogleda: 1400
Tagovi: financijske institucije