Leasing društva i kartičari u HROK-u

 

Od početka veljače korisnici Registra, pored banaka i stambenih štedionica, mogu postati i društva iz grupacije leasing društava, kao i društava kartičnog i potrošačko-kreditnog poslovanja, a uz uvjet vlasničke povezanosti s članovima Društva.

Proširenjem korisnika HROK-a osigurat će se cjelovita informacija o ukupnoj kreditnoj zaduženosti klijenta, bilo da je klijent korisnik bankovnog, leasing, kartičnog ili potrošačkog kredita. Na ovaj će se način korisnicima HROK-a olakšati procjena kreditne izloženosti klijenta, a ujedno će se spriječiti i njegova prezaduženost.

Razlozi proširenja korisnika HROK-a leže i u činjenici da je Republika Hrvatska, kako bi svoje zakonodavstvo prilagodila zakonodavstvu Europske Unije, donijela Zakon o potrošačkom kreditiranju (ZPK). Ovaj zakon obvezuje sve izdavatelje kredita da, između ostalog, prije sklapanja ugovora o kreditu procijene kreditnu sposobnost klijenta, uvidom i u dostupne kreditne registre.

Sporazum o ustroju i korištenju Hrvatskog registra obveza po kreditima potpisali su Erste Card Club d.d., PBZ Card d.o.o., SG Consumer finance d.o.o. (CrediFlex).

Lidija Hanžek, predsjednica Uprave HROK-a, istaknula je kako je proširenje omogućeno uspostavljanjem pravnih i tehnoloških preduvjeta te da:
"Proširenjem kruga korisnika HROK-a na ostale financijske institucije koje, uz banke i stambene štedionice, imaju značajnu ulogu u kreditiranju fizičkih i pravnih osoba na financijskom tržištu RH (ponajprije leasing društva, društva kartičnog i potrošačko-kreditnog poslovanja) osigurat će se potpunija informacija o zaduženosti klijenata te omogućiti kvalitetnije upravljanje kreditnim rizikom" – objasnila je Hanžek.
Dodala je kako zahvaljujući kvalitetnijem upravljanju kreditnim rizikom na temelju informacija sadržanih u kreditnom izvješću, donošenje odluka o kreditnim plasmanima postaje učinkovitije, a to u konačnici utječe i na povećanje prodaje kreditnih proizvoda.

HROK je 2009. godinu završio s ukupno 31 korisnikom (26 banaka i 5 stambenih štedionica).
U bazama korisnika Registra trenutno je evidentirano oko 10 milijuna zapisa za preko 3 milijuna građana u nekom od dužničkih svojstava (dužnika, sudužnika i jamaca). Kreditni zapisi se odnose na sve vrste kredita građana klijenata banaka i stambenih štedionica uključivši i prekoračenje po tekućim računima i podatke o revolving karticama.
U rujnu 2009. godine HROK je evidentirao milijunti upit od početka rada. U Registar prosječno dnevno stigne oko 1500 upita, dok se godišnje zatraži oko 5.000 kreditnih izvješća na osobni zahtjev klijenata.
 

Obavijest za medije hrok.hr

Objavljeno: 16.4.2010.
Pogleda: 2786
Tagovi: makroekonomija, krediti