17.siječnja.2017

Udruga Franak predlaže subvencioniranje isključivo kunskih stambenih kredita

Udruga Franak u ponedjeljak je objavila svoje prijedloge za subvencioniranje stambenih kredita, poput subvencioniranja samo kunskih kredita bez valutne klauzule, subvencioniranja cijelog iznosa kamate te ograničavanja maksimalne kamatne stope na te kredite na duže vremensko razdoblje.

Nacrt prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uputilo je u javnu raspravu 13. prosinca prošle godine i ta je rasprava završena 12. siječnja ove godine, a u njoj je Udruga Franak uputili nekoliko prijedloga.

“Predlaže se realizacija projekta subvencioniranja s kunskim kreditima bez valutne klauzule, radi eliminiranja valutnog rizika za dužnike te se predlaže bolja zaštita dužnika od kamatnog rizika”, ističe se u priopćenju Udruge Franak.

Čitajte dalje »

06.prosinca.2016

OTP banka spušta kamate na postojeće kredite

OTP banka će u siječnju sniziti kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,34, a za kredite u kunama za 0,22 postotnih poena.

Čitajte dalje »